วิธีการต่อใช้งานหัวจ่ายคลอรีนแบบต่อเนื่อง WALL MOUNTED MANIFOLD SYSTEM

ระบบการต่อใช้งานหัวจ่ายคลอรีนแบบต่อเนื่อง เป็นระบบหัวจ่ายคลอรีนที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ตัวเสริมอื่นๆ ให้ยุ่งยาก ระบบหัวจ่ายคลอรีนแบบต่อเนื่องนี้ เหมาะสำหรับในกรณีใช้ปริมาณคลอรีนที่มาก และมีการจ่ายคลอรีนอย่างต่อเนื่อง หรือต้องมีถังสำรองไว้สำหรับระบบการจ่ายคลอรีนต่อเนื่อง

โดยวิธีการต่อใช้งานหัวจ่ายคลอรีนแบบต่อเนื่องนี้ เพียงแค่คุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว ก็สามารถให้ท่านใช้งานได้ทั้งสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงความปลอดภัยที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ประกอบการและผู้ใช้งานของระบบการต่อใช้งานหัวจ่ายคลอรีน ตามภาพวิธีการต่อใช้งานหัวจ่ายคลอรีนแบบต่อเนื่องด้านล่าง

หากท่านกำลังมองหาอุปกรณ์การต่อใช้งานหัวจ่ายคลอรีนแบบต่อเนื่อง ระบบการต่อใช้งานหัวจ่ายคลอรีนแบบต่อเนื่องด้วยวัสดุที่ทำมาเฉพาะ ทนการกัดกร่อนและได้มาตรฐานความปลอดภัย FDA ติดต่อเราตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ


contact-us-tasatec