คลอรีนบำบัดในฟาร์มโคนม CHLORINATION IN THE DAIRY INDUSTRY

ระบบชลประทานที่ดี สำหรับฟาร์มโคนม ย่อมจ่ายน้ำสะอาดเข้ามาใช้ในฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากสภาพปลอดเชื้อโรคที่เกิดจากแบคทีเรียต่างๆ แล้ว ผลผลิตน้ำนมที่ได้จากโคนมโดยรวม ก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญอีกด้วย ระบบฆ่าเชื้อด้วยคลอรีนบำบัดที่ดี นอกจากความปลอดภัย เป็นสิ่งสำคัญแล้ว การใช้คลอรีนอย่างเต็มประสิทธิภาพ และพอเหมาะ จะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและลดปริมาณสารตกค้าง ได้อีกด้วย

ปัญหาแบคทีเรียในระบบท่อลำเลียง ปัญหากลิ่นและรสชาติที่ไม่พึงประสงค์ แก้ไขง่ายๆด้วย “chlorinator” ตัวนี้

คลอรีนบำบัดในฟาร์มโคนม CHLORINATION IN THE DAIRY INDUSTRY

The importance of properly disinfected drinking water for the dairy industry and farms is often underestimated. Water from wells and other sources may be contaminated with bacteria. Also, water lines and drinkers themselves may be contaminated, creating an environment which allows disease to spread from animal to animal. Even in the absence of visible disease, certain bacteria can colonize in the digestive tract of dairy cows, resulting in lower milk production and higher feeding costs.

Dairy farmers who chlorinate drinking water using GAS CHLORINATOR have reported improvement in overall milk production. Other health issues are often reduced, such as digestive disorders and illness. Drinker systems remain cleaner with less build up of algae, slime and rust deposits that lead to maintenance problems.

Even seemingly harmless bacteria can produce a bacteria laden bio-film in pipes and drinking equipment. These and other bacteria can also create unpleasant odors and tastes that may cause cows to drink less water. Researchers have noted that approximately one third of dairy herds encounter some kind of production problem with water quality as the root cause. Properly disinfected dairy cow drinking water also helps to ensure high quality milk is delivered to dairy product processing facilities.

The chlorine levels in drinking water should be maintained continuously as water lines and drinker systems are constantly at risk of recontamination. Free Available Chlorine should be monitored. A Free Chlorine Residual should exist at the drinker farthest from the point of chlorine injection. Flushing water lines on occasion and regular cleaning of drinkers will minimize the amount of chlorine required while maximizing its effectiveness. The REGAL GAS CHLORINATOR is turned off whenever the drinking water system is used for medication or vaccination.

Chlorine disinfection has also been used in dairy processing plants for many years. It is proven that properly chlorinated processing water including wash water, chilled water, processing equipment, conveying equipment, sprayers and sanitation water leads to lower bacterial contamination levels and improved shelf life. Chlorine is a critical control point in HACCP plans and is required to be maintained at certain levels under FDA inspection.

คลอรีนบำบัด #ฟาร์มโคนม #chlorination #dairy

ลูกค้าท่านใดกำลังมองหา อุปกรณ์ควบคุมการจ่ายคลอรีนสำหรับฆ่าเชื้อน้ำดื่มในฟาร์ม เพื่อคุณภาพน้ำที่ดี ด้วยวัสดุที่ทำมาเฉพาะ ทนการกัดกร่อน และได้มาตรฐานความปลอดภัย FDA ติดต่อเราตามช่องทางด้านล่างนี้นะค่ะ

Girl in a jacket