การทดสอบรอยรั่วซึมด้วยฮีเลียม Helium Technology Leak Detection

การทดสอบรอยรั่วซึมด้วยฮีเลียม Helium Technology Leak Detection

การทดสอบรอยรั่วซึมด้วยฮีเลียม เราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อฮีเลียมในการทดสอบรอยรั่วซึมโดยทั่วไป แต่ในอุตสาหกรรมยาและการแพทย์ helium ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบรอยรั่วซึมขนาดเล็ก micro-leak ด้วยคุณสมบัติของมัน ที่จะวิ่งไปหารอยรั่วขนาดเล็ก โดยธรรมชาติเราจึงนำคุณสมบัตินี้มาใช้ในการตรวจจับรอยรั่วขนาดเล็กได้เป็นอย่างดี Helium leak testing is defined as the act of finding leaks in different types of enclosed or sealed systems using helium as a “tracer” gas and its concentration is measured as it escapes due to leakage. A vial, consisting of a container and elastomeric closure, is…