Hospitals Disinfecting

Hospitals Disinfecting

การใช้โอโซนในการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ การใช้โอโซนในปริมาณความเข้มข้น 5 ppm สำหรับการฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เป็นสิ่งปกติที่ทำกันในโรงพยาบาลหรือ สถานีอนามัย โดยปกติเราต้องใช้โอโซนที่ความเข้มข้น 3-4 ppm ในการกำจัดเชื้อโรค ทั้งแบคทีเรียและไวรัส ที่เจือปนอยู่ในอากาศ แต่รู้หรือไม่ว่าโอโซนเพียง 0.1 ppm ก็สามารถเป็นอันตรายต่อระบบหายใจของมนุษย์ได้แล้ว เราจะเห็น Ozone Detector ในโรงพยาบาล ติดตั้งใกล้ๆกับแหล่งกำเนิดโอโซนเป็นเรื่องปกติ ทาซาเทคมีอุปกรณ์ตรวจจับ ozone และสามารถแนะนำการใช้งานที่ถูกต้องและเหมาะสมได้ Monitoring for the levels of Ozone (O3) in hospitals and other medical institutions is extremely important because healthcare facilities use ozone as air cleaner and disinfectant. Ozone is a powerful…