ทดสอบรอยรั่วซึมบรรจุภัณฑ์ยา Tyvek, Porous Packaging Leak Inspection

Tyvek® เป็นวัสดุที่นิยมนำมาใช้ ในการบรรจุเครื่องมือทางการแพทย์และยาที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ด้วยมีคุณสมบัติที่ดีในการป้องกันจุลินทรีย์ นอกเหนือจากการปกป้องอุปกรณ์ทางการแพทย์และเภสัชภัณฑ์จากความเสียหายทางกายภาพ การตรวจสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วย Tyvek® หรือ Porous Packaging นี้ มี 2 ส่วนสำคัญคือตัวเนื้อวัสดุ และบริเวณรอยซีล

Additional information

Description

Tyvek® gives the premium microbial barrier protection for sterilized medical instruments and pharmaceuticals. Apart from protecting the medical devices and pharmaceutical products from physical damages, medical and pharmaceutical packages also should provide an effective microbial barrier and help to maintain the sterility of the products. Bacteria and viruses with sizes varying from 0.002 to 100 microns are a constant threat to pharmaceuticals and medical devices which in turn can be hazardous to the patients.

Tyvek® has been known to provide superior microbial barrier under the most rigorous, highly contaminated conditions. Tyvek® is made of continuous, randomly oriented high-density polyethylene (HDFE) filaments. This unique structure gives Tyvek® greater resistance to microbial penetration than other packaging materials.

  • Non-destructive leak detection for packages with defect profile typically >15 microns
  • Altitude package testing
  • Filled & sealed pouches, cups, trays
  • Empty trays
  • Tyvek® lidded blisters
  • Pouches

Tyvek®, Paper, Foil, Film, Aluminum, Plastic & Laminated Materials use VeriPac inspection systems based on the ASTM approved vacuum decay test method F2338. It is listed in ISO 11607 USP <1207> and is an FDA recognized consensus standard for package integrity testing. This technology has been proven under the GMP regulatory guidelines.

The ASTM F2338 method was developed using VeriPac leak test instruments. VeriPac Series have been used in the leak detection of high-risk applications that require the highest level of reliability and accuracy.

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

ทดสอบรอยรั่วซึมบรรจุภัณฑ์ยา Tyvek, Porous Packaging Leak Inspection

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่