หม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรม Water Tube Steam Boiler

หม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรม Water Tube Steam Boiler ที่ออกแบบให้สามารถรักษาระดับอุณหภูมิไอน้ำให้คงที่ ไม่ต่ำไปกว่าจุดควบแน่น จึงผลิตพลังงานไอน้ำได้อย่างสม่ำเสมอ และลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยการออกแบบคอยส์เป็นชั้นๆให้สามารถจ่ายพลังงานไอน้ำได้อย่างต่อเนื่อง แม้ในปริมาณการใช้งานสูง

Additional information

Code

DLSN-150,0

Application

Stainless Hot Water Boiler

Description

The water tube steam boiler has the all-membrane wall structure and has 3Pass for the small capacity lower than 5T/Hr and 2Pass or 3Pass for the capacity above 6T/Hr and with a preheater and a fuel economizer equipped, it maximizes heat efficiency by minimizing the thermal loss of the exhaust gas and radiant heat and also has a beautiful exterior.

The gas supply pressure is based on the medium pressure 2000~8000mmAq
The lower heating value of LNG based on 10430 kcal/N㎥
The lower heating value of LPG based on 24000 kcal/N㎥
The gas consumption is baesd on 20℃ of feed-water
Specifications and data as above are subject to change without prior notice, due to performance improvement
Boiler efficiency and gas consumption would be changed by field condition
Boiler efficiency includes air preheater and economizer

Synthetic fiber, Paper manufacturing, Beer alcool factories, Food processing factories, Rubber factories, Apartments and factories to need medium or large volume of steam with high pressure such as petroleum chemistry plant.

-Water tube steam boiler with membrane wall system is designed to keep the wall under saturated steam temperature by minimizing radiant heat loss and to maximize the efficiency of heat by a pressed combustion system.
-It has high durability with the perfect design and high quality materials.
-This design was made in accordance with the calculation of minimum maintenance temperature of heating surface. It solves the problem of short life time of air preheater caused by the erosion of low temperature. In result, the durable time was prolonged.
-As it has membrane wall system, there is no gas leaking. It is easy not only to repair with no establishment of castable but also to clean and remove soot.
-Special steam separator was used to minimize foaming and priming. This prevented low productivity resulted from the erosion of water hammer pipe and wet steam.
-With the proper arrangement of vaporization pipe, downcast pipe and banks of tubes, waterish smoothly circulated and it is very safe because of no shake of the water inside boiler pipes.
-It is also designed to lower the loss of ventilation, which made it possible to reduce the maintenance cost and the operation noise.

No Accessories data.

No Media Data.

Additional information

Code

DLSN-150,0

Application

Stainless Hot Water Boiler

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

หม้อต้มไอน้ำอุตสาหกรรม Water Tube Steam Boiler

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่