เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านออกซิเจนรุ่นประหยัด 8102 OxySense® Oxygen Transmission Rate (OTR) Analyzer ASTM D 3985, ASTM F1307, ASTM F1927
8102 OxySense® Oxygen Transmission Rate (OTR) Analyzer

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านออกซิเจนรุ่นประหยัด รองรับการทดสอบอัตราการซึมผ่านออกซิเจนตามมาตรฐานสากลทั้ง ASTM, ISO, DIN, และ JIS สามารถทดสอบได้ทั้งตัวอย่างที่เป็นแผ่น และบรรจุภัณฑ์ที่ขึ้นรูปแล้ว

Additional information

Description

Measuring oxygen transmission rates and provides a low-cost solution for those who are testing at dry conditions with throughput, quality control and R&D demands.

This Oxygen Transmission Rate (OTR) measurement incorporates the latest in Coulometric sensor technology with high sensitivity and the wide test range. The instrument is simple to operate, designed to lower testing costs, and increase productivity.

Gas :  Oxygen
Application :  Permeation
Standards: ASTM D3985, ASTM F1307, ASTM F1927, DIN 533803-3, ISO CD 15105-2, JIS 7126
Controlled RH Testing Ranges :  Films – Ambient or 100% RH controlled with sponges
Controlled RH Testing Ranges :  Packages – Ambient or controlled by chamber
Test temperature range :  10°C to 40°C ± 0.1°C
Permeation Test

Film
Paper
Plastics and Polymers

Test films at dry or 100% RH conditions with sponges
Tests packages at ambient lab conditions or precise temperature and RH using environmental chamber
Proprietary Long Life “E-metric”, coulometric sensor technology, last twice as long as the competition
Long life sensor – lasts twice as long as competition
ASTM D3985 and ASTM F1307 compliant
Large test range of 0.05 cc/m2day – over 400,000 cc/m2day
Computer controlled temperature settings
Anti-surge protection against exposing the sensor to large amounts of oxygen & extends sensor life
Does not require expensive nitrogen/hydrogen mixed gas
Advanced software features

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านออกซิเจนรุ่นประหยัด 8102 OxySense® Oxygen Transmission Rate (OTR) Analyzer ASTM D 3985, ASTM F1307, ASTM F1927

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่