เครื่องวัดอัตราการหายใจ Universal Bio-Respirometer

เครื่องวัดอัตราการหายใจของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าประเภทต่างๆ ดังตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานต่อไปนี้

Additional information

Code

Respirometer

Model

Columbus

Description

เครื่องวัดอัตราการหายใจของผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าประเภทต่างๆ ดังตัวอย่างการประยุกต์ใช้งานต่อไปนี้

 • Biofilms, respiration of Biohydrometallurgy
 • Bioleaching of copper
 • Bioremediatiqn of oil, creosote, plast, TNT, and detergents Biotoxicity testing
 • BOD and Sturm test
 • Cell and tissue culture growth measurements
 • Coffee (instant), oxidation of
 • Cooking oil rancidity
 • Fennel seeds, contamination by insect larvae
 • Fish, scallop, and mussel respiration
 • Food oxidation Fruit and vegetable respiration
 • Grass seed, germination of Infant formula and powdered milk oxidation
 • Olive fruit respiration
 • Packing materials, biodegradation of
 • Paint (Latex), bacteria contamination of Paint photo oxidation Permeability testing
 • Pharmaceuticals, oxidation of Plant leaf respiration
 • Polymers, photo oxidation of Skin (artificial), growth measurements
 • Sludge and wastewater respiration
 • Soil respiration
 • Tobacco fermentation
 • TOC measurement
 • Water plant respiration
 • Yeast and bacterial contamination

งานวิศวกรรมโยธา  โครงสร้าง สำรวจ ที่ต้องการทราบค่าต่างๆเกี่ยวกับความร้อน หรืองานทางด้านเคมี งานที่เกี่ยวกับไม้ สิ่งทอ กระเบื้อง อิฐก่อ อิฐมวลเบา

เมื่อการเลือกวัสดุที่มีคุณสมบัติด้านความร้อนที่เหมาะสมมาใช้งานเป็นเรื่องจำเป็น  เครื่อง QuickLine ™ -30 Thermal Properties Analyzer ตอบความต้องการเรื่องความเร็วในการทดสอบได้ และยังให้ผลลัพท์ที่แม่นยำอีกด้วย

จุดเด่นอื่นๆเช่น

Lowest-cost unit
Surface or needle probes
Fast test times
Field or lab use
Ideal for plastics, foams, and
geological use
Available from stock
ASTM D5930, ASTM D5334

No Application

No Features data.

No Accessories data.

No Media Data.

Additional information

Code

Respirometer

Model

Columbus

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

เครื่องวัดอัตราการหายใจ Universal Bio-Respirometer

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่