เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เกรดห้องปฏิบัติการ Table Top Fuel Analyzer Lab-Accurate

เครื่องวัดคุณสมบัติน้ำมันเชื้อเพลิง ซีเทน เกรดห้องปฏิบัติการสำหรับงานวิจัย คงไว้ซึ่งความไวในการทดสอบน้ำมัน (ภายใน 30 วินาที) สำหรับงานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่อาจมีความซับซ้อนของส่วนผสมต่างๆ ในน้ำมัน เครื่องวัด ซีเทน นี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถทำการศึกษา และพัฒนาผลิตภัณฑ์ น้ำมันเชื้อเพลิงใหม่ๆ หรือใช้ตรวจสอบความผิดปกติ และยังสามารถสร้างแหล่งเก็บข้อมูลการทดลองผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุม สำหรับเป็นฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ในอนาคต หรืออาจใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการคัดคุณภาพน้ำมัน โดยมีซอฟต์แวร์สำหรับการวิเคราะห์ทางสถิติ การสอบเทียบและจัดเก็บไฟล์ในรูปแบบ ASCII หรือ binary เพื่อใช้กับซอฟต์แวร์อื่น ๆ ในการวิเคราะห์น้ำมันเชื้อเพลิง

Additional information

Measure Component

Cetane

Description

Table Top Fuel Analyzer with built in tablet Computer

Desktop Fuel Analysis for Government Departments,  laboratories, pipelines, research and terminals

 • 45 Second Analysis with lab accuracy for RON, MON, R+M/2
 • Diesel Cetane Index and Number
 • Biodiesel percentage
 • Ethanol percentage
 • A touch screen user interface and WiFi connection highlights the new generation desktop fuel analyzer
 • USB port for use with external keyboard, mouse or printer

For State Government regulatory Agencies, pipelines, fuel labs, terminals, research facilities, repair shops, fuel cleaner service providers.

 

For analysis on site
Costs almost none per test
Eliminates the need to ship fuel samples to lab
Long field life, average of 7 plus years
Ease of calibration adjustment
User friendly, menu driven interface
Stand alone instrument with ability to upload readings and calibrations through WiFi
Windows based programming
Easy touch screen interface

 • Windows Tablet-based Interface
 • Built in Printer
 • Built in Calibration Software
 • Reliable, Solid State Design
 • Patented, Proven Technology
 • Can be calibrated for:
  • Gasoline (Standard)
  • Ethanol Blended Fuels (Standard)
  • Diesel Fuel
  • Biodiesel Fuel

Solid State Optical System
Automatic Fuel Selection
Stores 100 Results
Fixed Printer
Touch Screen Interface
WiFi connectivity
Windows based software

Stand-alone kit
Part no. System composition
ZX-101RZ Instrument, Milspec Housing, 6 AA Batteries, external printer, AC Power Cord, Calibration software, Users Manual, Quick Start Guide, Calibration Manual
Options
Diesel Calibration To analyze Diesel Fuel Cetane Number and Index

No Media Data.

Additional information

Measure Component

Cetane

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

เครื่องวัดคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิง เกรดห้องปฏิบัติการ Table Top Fuel Analyzer Lab-Accurate

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่