เครื่องทดสอบการคงรูปยาง แบบ ODR (Oscillating Disk Rheometer)

เครื่องทดสอบการคงรูปยาง แบบ ODR-10 (ODR-10) ใช้สำหรับทดสอบคุณสมบัติการยางตามมาตรฐาน ASTM D 2084, ISO 3417 และ KS M 6687 เหมาะสำหรับการควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา และการประเมินวัตถุดิบยาง”

 

Additional information

Application

Rubber Material, synthetic

Code

ASTM D 2084, ISO 3417, KS M 6687, ODR-10

Industry

Fiber / Film Manufacturing Plastic / Rubber Plastics

Description

เครื่องทดสอบการคงรูปยาง แบบ ODR-10 (ODR-10) ใช้สำหรับทดสอบคุณสมบัติการยางตามมาตรฐาน ASTM D 2084, ISO 3417 และ KS M 6687 เหมาะสำหรับการควบคุมคุณภาพ การวิจัยและพัฒนา และการประเมินวัตถุดิบยาง”

The Vluchem’s oscillating disk rheometer (ODR-10) for determining selected vulcanization characteristics of vulcanizable rubber compounds and measured according to ASTM D 2084, ISO 3417 and KS M 6687. ODR- 10 may be used for quality control in rubber manufacturing processes, for research and development testing of raw-rubber compounded in an evaluation formulation, and for evaluating various raw materials used in preparing rubber compounds.

The instrument is equipped with the highest torque measurement, reliability, along with stiff hardware, superior heater, temperature sensor, temperature controller and Vluchem’s own designed data acquisition device and software. Designed to be placed on a desk instrument and is supplied with the Vluchem’s own data analysis software for test management, data recording and printing, automated Pass/Fail testing as well as recall processing of historical data, also available an online upload software as an option.

This instrument is supplied with Ce labeling

(ODR-10)

  • Technical Specification
Model ODR-10
International Standard ASTM D 2084 ISO 3417 and  KS M 6687
Motor Induction Motor
Rotor Biconical Disk
Oscillation frequency 1.67Hz
Oscillation angle 1°, 3°, 5° Mechanically adjustable
Protection for operator
Temp. shield screen moving
Before test chamber closing
Test chamber moving By Pneumatic
 Rotor Motor Platen  operation available by hardware
& software
Temperature control available by hardware &
software
Temperature range microprocessor controlled
RT ~ 220°C
Temp. Sensor Type PT 100 Ω
Torque range 0~ 200 dNm
Calibration Calibration jig
Data Torque [dNm, lbf.in] Temperature [°C]

MH, ML Ts1, Ts2, Tc10(N), Tc50(N), Tc90(N)

Automatic test results pass/fail function

Trend graphs

Tolerance limits by time and torque

Data excel export function, Average, S-Dev

ERP system upload – option

Pneumatics min 4.5 bar/60 Psi
Electrical 200~230V, 3A, single phase, 50Hz/60Hz
Emergency Button
Dimension W615 X D685 X H1200 mm
Weight 110 kgs

No Application

No Features data.

No Accessories data.

No Media Data.

Additional information

Application

Rubber Material, synthetic

Code

ASTM D 2084, ISO 3417, KS M 6687, ODR-10

Industry

Fiber / Film Manufacturing Plastic / Rubber Plastics

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

เครื่องทดสอบการคงรูปยาง แบบ ODR (Oscillating Disk Rheometer)

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่