วัดความหนาโฟม Thickness Gauge For Foam & Lofty Products

เครื่องสำหรับวัดความหนาที่มีความเที่ยงตรง และใช้เป็นค่าในการคำนวณสมบัติเฉพาะของวัสดุต่างๆ เช่น ความหนาแน่น ความต้านทานแรงดึง ความต้านทานการฉีกขาด และ ความสามารถในการรักษาสมบัติความยืดหยุ่น

Additional information

Code

F0017 Series

Model

IDM Instru

Measure Component

Foam Sheet

Application

Physical Analysis Polymer Properties Test Thickness

Industry

Packaging Plastic / Rubber

Description

เครื่องสำหรับวัดความหนาที่มีความเที่ยงตรง และใช้เป็นค่าในการคำนวณสมบัติเฉพาะของวัสดุต่างๆ เช่น ความหนาแน่น ความต้านทานแรงดึง ความต้านทานการฉีกขาด และ ความสามารถในการรักษาสมบัติความยืดหยุ่น

These instruments give an accurate measurement of the thickness to be the basis for accurate values of various properties of cellular materials such as density, tensile strength, tear resistance and compression set. This gauge is suitable for Method A of AS 2282.2, ISO 1923 and ASTM D3574.

Model Dimensions Weight 
F0017-M1
•H: 404mm
•W: 300mm
•D: 300mm
Weight: 15kg
F0017-M2
•H: 806mm
•W: 350mm
•D: 400mm
Weight: 23kg
Options & Standards
•AS 2282.2 Method A
•ISO 1923
•ASTM D3574 (Soft Foam)
– 100Pa Pressure
•JIS K 6400
•ASTM D3574 (Firm Foam)
– 175Pa Pressure
Applications:
•Foam
•Lofty products
Features:
•80mmØ circular pressure foot (5027) mm2
•100 Pa
•Digital scale read-out with an accuracy of ±0.01mm
•Range 200 x 0.01mm
•9V Battery
• 80mmØ circular pressure foot (5027) mm2
• 175 Pa • Digital scale read-out with an accuracy of ±0.01mm (9V Battery operated)
• Range 200 x 0.01mm
• Dimensions: 350mm x 300mm x 300mm
• Weight: 15kg OPTIONS:
• AS 2282.2 Method A
• ISO 1923
• ASTM D3574 (Soft Foam) 100Pa Pressure
• ASTM D3574 (Firm Foam) 175Pa Pressure
Standard
• AS 2282.2 Method A
• ISO 1923
• ASTM D3574
• JIS K 6400

No Accessories data.

No Media Data.

Additional information

Code

F0017 Series

Model

IDM Instru

Measure Component

Foam Sheet

Application

Physical Analysis Polymer Properties Test Thickness

Industry

Packaging Plastic / Rubber

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

วัดความหนาโฟม Thickness Gauge For Foam & Lofty Products

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่