Universal Wear Tester

Universal Wear Tester เครื่องจำลองสภาพการใช้งานของสิ่งทอจำลองเสมือนจริง โดยสร้างสภาวะอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ น้ำหนักกดทับ ฯลฯ

Code WL1100
Model Withlab
Measure Component Material Physical Properties
Application Chemical Analysis Chemical Plants Chemical Properties Test Laboratory Manufacturing Plant Physical Properties Test Process Control
Industry Apparel Automobile Chemical Consumer Products Fiber / Film General Laboratory Government Manufacturing Textile

Additional information

Description

Universal Wear Tester เครื่องจำลองสภาพการใช้งานของสิ่งทอจำลองเสมือนจริง โดยสร้างสภาวะอากาศ ความชื้น อุณหภูมิ น้ำหนักกดทับ ฯลฯ

Technical Data : Model WL1100
 • Abrasion Speed : 125cpm ? 5cpm
 • Table Stroke : 25.4mm.
 • Counter : 6 Digit
 • Tension Weight : 226g.(2Ea.), 453g.(2Ea.), 907g.(1Ea.)
 • Head Weight : 226g.(2Ea.), 453g.(1Ea.)
 • Pressure Gauge : 1kg/?
 • Dimensions : 300W x 550D x 570H mm.
 • Power : 220VAC, 50/60Hz
 • Net Weight : 45kg.

No Application

 • The universal wear tester measures the resistance of surface and flex abrasion of textiles under the same conditions as putting on body.
 • All Tests may be run wet or dry with an automatic endpoint.
 • It is designed base on ASTM D 1175, JIS L 1096, D 3886.

No Accessories data.

No Media Data.

หากลูกค้าสนใจสินค้าหมวดหมู่

Universal Wear Tester

สามารถติดต่อเราได้ที่นี่