วัดระดับโอโซนพื้นที่ปิดในระดับที่สูงเกินกว่ามาตรฐาน Air Quality Standard Ozone (O3) gas detector

เมื่อพูดถึงโอโซน Ozone (O3) คนส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันอยู่มาก เพราะส่วนใหญ่จะเข้าใจว่าโอโซน Ozone (O3) คืออากาศดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่ในทางวิทยาศาสตร์ สารโอโซนหรือแก๊สโอโซน Ozone (O3) ในปริมาณเพียงน้อยนิดก็สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้อย่างมากมาย

โอโซน Ozone (O3) นั้นจริงๆ แล้วเป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงมาก หากมีโอโซนเจือปนอยู่ในอากาศด้วยปริมาณเพียง 0.1 ppm ในเวลาเพียงไม่กี่นาทีที่คนเราสูดอากาศนี้เข้าไป ปอดก็จะถูกทำลาย ถึงขั้นเสียชีวิตได้เลย และหากโอโซนในปริมาณเดียวกันนี้ ถูกผสมเจือปนลงไปในน้ำ มันสามารถกัดกร่อน ยาง พลาสติก หรือแม้กระทั่งโลหะหนักอย่าง Stainless Steel ได้เลย

เราจะเห็นว่าข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในสากล จะไม่ให้มีโอโซน Ozone (O3) เจือปนอยู่ในอากาศเกิน 0.08 ppm เท่านั้น ส่วนคน ถ้าต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณโอโซนเจือปนอยู่ 0.1 ppm ขึ้นไป ก็จะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้

ฉะนั้นโอโซนเซ็นเซอร์ Ozone (O3) ที่มีจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดทั่วไป ก็มักจะครอบคลุมช่วงการวัดอยู่ที่ 0 ถึง 1 ppm ในกรณีที่เราต้องการนำเซ็นเซอร์วัดโอโซนนี้ไปใช้ในพื้นที่ปิด เราก็ยังสามารถหา Sensor ที่วัดโอโซนขึ้นไปได้ถึง 5 ppm ซึ่งความเข้มข้นของโอโซนในระดับ 5 ppm นี้ถือว่าสูงมาก สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ ต่างๆ โดยรอบได้ และจะต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยที่สูงมาก

More than 1 ppm of Ozone (O3) is a very dangerous concentration which would be a clear health and safety hazard. There would be liability associated with selling Ozone (O3) gas detector for use in a dangerous environment like that not to mention the potential damage to the instrument. Ozone is highly caustic and corrosive. It will kill lung cells instantly as opposed to chlorine which takes minutes. If it gets mixed in water, it will eat stainless steel pipes. It will attack the rubber and some plastics.

EPA’s National Ambient Air Quality Standard for ozone is a maximum 8-hour average outdoor concentration of 0.08 ppm. The Occupational Safety and Health Administration (OSHA) requires that workers not be exposed to an average concentration of more than 0.10 ppm for 8 hours.

We have a special ozone (O3) cell that can go up to 0-5 ppm for portable and 0-25 ppm for fixed. Contact Tasatec Engineering Dept for further detail

หากลูกค้าท่านใดมีความจำเป็นต้องวัดโอโซน Ozone (O3) ในระดับที่สูงเกินกว่ามาตรฐานสากลทั่วไป สามารถติดต่อทางวิศวกรรมของ Tasatec ได้ตามช่องทางติดต่อด้านล่างนี้


contact-us-tasatec