Edge Curl

Edge Curl

การกระจายตัวที่ไม่สม่ำเสมออาจทำให้เกิดการหดตัวหรือการขยายตัวของเส้นใยเซลลูโลส ส่งผลให้ Curlไม่สม่ำเสมอ
อุณหภูมิที่สูงการใช้ Silicone หรือ Siloxane ของกาว การโค้งงอเป็นปัญหาสำหรับการพิมพ์และการทำแพ็คเกจ

ความชื้นของกระดาษ•การจัดเก็บกระดาษ• ความชื้นสัมพัทธ์

ระบบของเหลว (LAS)
•ล้างด้วยน้ำหรือสารเคมี เช่น สารยับยั้งเชื้อราบบรรจุภัณฑ์อาหารและสารในบุหรี่กระดาษหรือการทาเคลือบขี้ผึ้ง
•ระบบมักมีการกำหนดค่าแบบ 2 หรือ 3 ม้วน การถ่ายโอนหรือ applicator มีความแม่นยำสูง โครเมี่ยมกลึง
•ม้วนยางต้องระยะรักษาโปรไฟล์ไว้ภายใน 1/1000 “สำหรับการทำงานที่เหมาะสม
การควบคุม LAS
•เครื่องส่งสัญญาณความชื้นจะวัดความชื้นของกระดาษและอื่นๆ
• Moisture Transmitter ส่งสัญญาณแบบอนาล็อก 4-20mA หรือดิจิตอล ไปยัง PLC
• PLC มีอัตราการรีเซ็ต อัตราและตัวควบคุมการรับและปรับอัตโนมัติ
•ความเร็วหรือเงื่อนไข PLCเพิ่มความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล
ระบบดิสก์น้ำ
•โรเตเตอร์สเปรย์กล้องจุลทรรศน์ หยุดควบคุมโดยการหมุนรอบความเร็วและพัดลม
• Ambient – การควบคุมเพียงเล็กน้อยไอน้ำ

เครื่องให้ความชุ่มชื้นใหม่ทั้งหมดได้รับประโยชน์จากเครื่องส่งสัญญาณความชื้น NIR
การวัดและการควบคุม Curl และ Flatness
•ความชื้นในอากาศและอุณหภูมิแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไอน้ำและอื่น ๆ Re-Moisturizers
•ระบบควบคุมอัตโนมัติลดแรงงานและความเร็วในการทำงานการเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่ม throughput
•ความชื้น NIR ที่จำเป็นสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด
•สำหรับปัญหา Edge Curl และ Flatness การควบคุมคุณภาพที่ดีขึ้นและ

พารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อความสามารถในการให้ความชุ่มชื้นแบบใหม่

•ความเร็วเว็บ
•อุณหภูมิ
• ความชื้นสัมพัทธ์
•ความหนาแน่นของไอน้ำ
•เวลาพักอาศัย
• Chill Roller (ลดอุณหภูมิของกระดาษลงที่ 125 ° F หรือต่ำกว่า)
•โปรแกรมประยุกต์ด้านเดียวหรือสองด้าน

คอนดิชั่นเนอร์ Re-Moisturizer
ส่วนประกอบ
•วาล์วไอน้ำสม่ำเสมอ
•แผ่น Diffuser
• Dwell Zone
•ห้องสูญญากาศหรือดูดเข้าป้องกันการควบแน่น / หยด ข้อมูลโปรไฟล์ของ Moisture Cross Directionช่วยควบคุม
•ให้การแสดงภาพของความชื้นโปรไฟล์เปิดเผยปัญหาทันทีโซน
•อนุญาตให้ผู้ดำเนินการสร้างด้วยตนเองการปรับแรงดันไอน้ำการแยกวิเคราะห์ข้อมูลเขตข้อมูลดิบความชื้นช่วยให้สำหรับ Automatic Control ผ่าน PLC
ส่วนประกอบของความชื้นระบบโปรไฟล์เว็บ
•เครื่องส่งสัญญาณความชื้น – โดยปกติจะอยู่ใกล้อินฟราเรด(NIR)ระบบกรอบสแกนอัตโนมัติด้วยตัวเข้ารหัสตำแหน่ง• PC อุตสาหกรรมและที่อยู่อาศัย
•ซอฟต์แวร์โปรไฟล์
การสแกนเฟรมเครื่องส่งสัญญาณความชื้นและอุณหภูมิอัตโนมัติย้ายข้ามเว็บในการสแกนเฟรม
• Encoder ตำแหน่ง
•ตำแหน่งฉุกเฉิน / ตำแหน่งจอด
•เว็บเบรคอัตโนมัติเลื่อนไปที่ตำแหน่งพาร์ค
•การแสดงโปรไฟล์ส่วนบุคคล
ประมวลผลข้อมูลดิบที่ต้องการ
ข้อมูลเฉลี่ยของโซน
•ข้อมูลโปรไฟล์ของ Cross Direction Moisture สำหรับผู้ใช้งานที่มีภาพการแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน
•ความชื้นเฉลี่ยของโซนจะไม่ตรงกับโซนเมื่อใดความกว้างของเว็บและการเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไปการแยกวิเคราะห์ข้อมูลดิบทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับเขตตัวกระตุ้นไอน้ำควบคุม
•ข้อมูลโปรไฟล์เว็บและโรลรายงานควรเป็นไปตามทิศทาง Zoned Crossเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์แยกจากกันผ่าน Ethernet หน่วยความจำเป็นอย่างมาก

CONTROLLING RE-MOISTURIZERS TO REDUCE EDGE CURL & IMPROVE WEB FLATNESS WITH CROSS DIRECTION MOISTURE PROFILE
Edge Curl & Web Flatness
Uneven Moisture Stratification Can Cause Shrinkage or Expansion of Cellulose Fibers Resulting in Curl
• High Temperature Drying of Water Based Silicone or Siloxane Application
• Drying of Adhesive Application
Curled Stock is a Problem for Printing and Packaging Operations
• Equipment Jams
• Slower Run Speeds
• Higher Maintenance Costs
Other Contributions To Paper Moisture Variance
• Paper Moisture from Supplier
• Storage of Paper
• Relative Humidity
Common Re-Moisturizing Methods
• Liquid Application Systems (LAS)
• Water Decks & Sprays
• Steam Curtains & Applicators
Liquid Application Systems (LAS)
• Saturate the web with water or water based chemical solutions such as mold inhibitors on food packaging and fire retardant in cigarette
papers or used to apply wax coatings
• Systems are typically 2 or 3 roll configurations
• The transfer or applicator roll is typically precision machined chrome
• The rubber rolls need periodic replacement as they must maintain a profile within 1/1000” for proper operation
LAS Points of Control
• Gap
• Skew
• Transfer roll speed
LAS Control
• Moisture Transmitter Measures Moisture or Coat Weight
• Moisture Transmitter outputs an analog 4-20 mA or digital (ethernet) to PLC
• PLC has rate, reset rate and gain controls and usually auto-tune
• As web speeds or conditions change, PLC optimizes transfer roll speed

Water Disk Systems
• Water Disks or Rotors spray microscopic droplets controlled by high speed rotation and spray fans
• Spray areas or zones need to be seemless and balanced across the web
• Small footprint good in printing applications for re-moisturizing or seal coating

Steam Re-Moisturizers
• Passive Showers
• Enclosed Systems
Simple & Streaming
Impingement
Simple or Passive Steam
• Open to Ambient – Little Control of Where Steam Condenses
• Subject to Plugging
• Inexpensive

Parameters Impacting Steam Re-Moisturizer Ability To Infuse Moisture
• Web Speed
• Temperature
• Relative Humidity
• Steam Density
• Dwell Time
• Chill Roller (to lower paper temp to 125°F or less)
• Single or Double Sided Applicator

Enclosed Steam Re-Moisturizer Components
• Steam Valves Evenly Spaced
• Diffuser Plates
• Dwell Zone
• Vacuum or Suction Chamber to Prevent Condensing/Dripping
Cross Direction Moisture Web Profile Helps Control
• Provides Visual Display of Moisture Profile Immediately Revealing Problem Zones
• Allows Operator to Manually Make Adjustments to Steam Pressure
• Parsing Raw Moisture Zone Data Allows for Automatic Control via PLC

Components of a Moisture Web Profile System
• Moisture Transmitter – Typically Near Infrared (NIR)
• Automatic Scanning Frame System with Position Encoder
• Industrial PC and Housing
• Profile Software
Scanning Frame
• Moisture and Temperature Transmitters Automatically Move Across Web on Scanning Frame
• Position Encoder
• Emergency Stop/Park Position
• Web Break Automatic Move to Park Position
• Local Profile Display

Parsed Raw Data Preferred Over Zone Average Data
• Cross Direction Moisture Web Profile is for Operators Visual with Alarms and Alerts
• Zone Average Moistures Will Not Always Match Up to Zones when Web Widths and Product Recipes Change
• Raw Data Parsing Insures Proper Data for Steam Actuator Zone Control
• Zoned Cross Direction Web Profile Data and Roll Reports Should be Archived on Separate Computer via Ethernet. Memory is very, very inexpensive.

Summary
• All Re-Moisturizers Benefit From Near IR Moisture Transmitter Measurement and Control to Reduce Curl and Improve Flatness
• Curled Stock is a Problem for Printing & Packaging Operations
• Cross Direction Moisture and Temperature Web Profiles Help Optimize Steam and Other Re-Moisturizers
• Automatic Control Reduces Operator Labor, Speeds Optimization, Increases Throughput, Makes Money.
• NIR Moisture Profile Required for Maximum Optimization
• For a Fixed Cost Investment Edge Curl and Flatness Issues will be Significantly Reduced, Quality Control Improved, and Operator Requirements Reduced.


contact-us-tasatec