โรงงานอุตสาหกรรมต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎหมายใหม่ (Wastewater Treatment Plant)

ระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน (Wastewater Treatment Plant)

โรงงานอุตสาหกรรมต้องติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย ตามกฎหมายใหม่
การขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรม เพิ่มความต้องการระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งในการลงทุนในระบบบำบัดน้ำเสีย ช่วยลดต้นทุนและความเสี่ยง

โรงงานบำบัดน้ำเสียมีก๊าซอันตรายหลายชนิดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของมนุษย์ ก๊าซอันตรายเหล่านี้สามารถพบได้ในห้องต่างๆ ของโรงงาน สิ่งสำคัญคือต้องตรวจสอบหาก๊าซอันตรายเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่อยู่บริเวณรอบๆและเครื่องจักรอื่นๆในโรงงาน

ระบบตรวจจับก๊าซแบบคงที่ Critical Environment Technologies’ FCS 4-channel System Controller with 3 LPT-A transmitters and a CXT2 Explosion Proof transmitter เป็นระบบตรวจจับก๊าซแบบคงที่ที่เหมาะสำหรับใช้ในโรงงานบำบัดน้ำเสีย โดยระบบตรวจจับก๊าซแบบคงที่จะให้สัญญาณเตือนล่วงหน้าเกี่ยวกับความเข้มข้นของก๊าซอันตราย เหมาะสำหรับใช้ในห้องต่างๆ ของโรงงานบำบัดน้ำเสีย เป็นระบบที่เชื่อถือได้ ทนทาน และใช้งานง่าย

ดังนั้น ควรติดตั้งเครื่องตรวจวัดก๊าซเพื่อให้แน่ใจว่าอากาศปลอดภัยต่อการหายใจ พื้นที่อื่นๆ เป็นพื้นที่เปิดและระบบตรวจจับก๊าซแบบคงที่จะเหมาะสมกว่า เพราะจะคอยตรวจสอบก๊าซอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าพื้นที่ปลอดภัย

สรุปได้ว่า ระบบตรวจจับก๊าซแบบคงที่ Critical Environment Technologies’ FCS 4-channel System Controller with 3 LPT-A transmitters and a CXT2 Explosion Proof transmitter เป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ เหมาะสำหรับใช้ตรวจสอบก๊าซอันตรายในโรงงานบำบัดน้ำเสีย

Waste Water Treatment Plants
Continuous monitoring of common hazardous gases found in waste water treatment plants.

A waste water treatment facility is a wet maze of rooms, pipes, pumps, wells, chambers, concrete tanks and settling basins. Each treatment stage the waste water goes through involves hazardous gases that may already be present, are produced, or are added to complete the process.

The most common gases found in this type of facility are hydrogen sulphide, methane, ammonia, carbon monoxide, chlorine and oxygen deficiency. Some facilities might also use ozone, chlorine dioxide or sodium hypochlorite with the chlorine during the sanitization process and sulphur dioxide is often used at the end to de-chlorinate the water.

To ensure the safety of the workers, equipment and facility, every area presenting a gas hazard should be monitored, including the gas storage rooms, ozone generator room and any room that gas passes through. In the larger, open areas, a fixed gas detection system is suitable; in confined spaces that operators enter and where gas may be present, portable gas detectors are more appropriate.

Critical Environment Technologies’ FCS 4-channel System Controller with 3 LPT-A transmitters and a CXT2 Explosion Proof transmitter are an ideal fixed gas detection system for this type of application.

The treatment of waste water involves a combination of physical, chemical and biological processes that create several toxic and combustible gases. Some areas are enclosed spaces where gases can build up and deplete oxygen levels. In these areas, workers should be equipped with personal gas monitors to ensure the air is safe to breathe. Other areas are open and a fixed gas detection system is appropriate because it will provide continuous monitoring of the gases to ensure the area is safe. In this application example, four analog transmitters are monitoring gases along different stages of the waste water treatment process.

Each transmitter is connected to one FCS-4 System Controller and sends a signal back to the FCS which in turn displays the gas reading levels for each transmitter. When gas levels exceed the setpoint, the alarm on the FCS will be triggered and the relays will actuate equipment such as a remote strobe or horn, ventilation fans, etc. The FCS-4 offers a continuous gas monitoring solution with four gas channels, four programmable relays, a door mounted audible alarm and a standard ModBUS® RS-485 or optional BACnet RS-485 output signal for communication with a building automation system. With the optional analog input, four gas channels can be configured with any combination of analog or digital transmitters with the same or different gas sensors. For applications that require more than four gas sensors, the FCS is available in 8, 32 and 128 channel models. The FCS should be located in a central area where it is easily accessible with a remote horn/strobe located in a highly visible area. If required, a RDM Remote Display can be connected and offer the ability to view the gas level readings in a separate location from the controller and transmitters.

Optional features for the FCS include a top mounted strobe and a manual shutoff switch. The FCS fixed system is fully programmed and calibrated and prior to being shipped from the factory. It is ready to install upon arrival and operate following the warm up period

หากท่านสนใจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน (Wastewater Treatment Plant) สามารถติดต่อเราได้ที่นี่นะคะ


contact-us-tasatec