วัดออกซิเจนในงาน BATTERY MFG. oxygen measurement

วัดออกซิเจนในงาน BATTERY MFG. oxygen measurement
Application: วัดออกซิเจนช่วง TRACE Oxygen

วัสดุจำนวนมากที่ใช้ในการผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมและโซเดียมต้องผ่านกระบวนการเฉื่อยในกล่องเก็บของหรือห้องสิ่งแวดล้อม การรั่วไหลของออกซิเจนระหว่างการผลิตสามารถทำลายวัสดุเหล่านี้ได้

Many of the materials used to produce lithium and sodium batteries must be processed under inert conditions in glove boxes or environmental chambers. Oxygen leakage during fabrication can destroy these materials.


contact-us-tasatec