ก๊าซมีเทน คือปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดไฟไหม้กองขยะ (Methane with fire cause)

สังเกตไหมว่าพักหลังหลังเราจะได้ยินข่าวไฟไหม้กองขยะอยู่บ่อยๆ จากนั้นก็ตามมาด้วย

  • การระดมฉีดน้ำใส่กองขยะ
  • กลิ่นเหม็นขยะที่ถูกเผาไหม้ฟุ้งกระจาย
  • การอพยพชาวบ้าน
  • ผลกระทบชุมชน
  • และอื่นๆอีกมากมายที่ตามมาจากเหตุไฟไหม้กองขยะทุกทุกครั้ง

เราคงไม่สามารถหยุดการทิ้งขยะ การรวบรวมขยะ และการสะสมของขยะในปริมาณมาก ๆ ได้ แต่เราสามารถควบคุมไม่ให้กองขยะที่อยู่ตรงหน้าเรานั้นเกิดไฟไหม้ขึ้นมาซ้ำอีกได้

ขยะต่างชนิดกัน เช่น ขยะชีวมวล ขยะพลาสติก ขยะธรรมชาติ เศษอาหาร เหล่านี้เมื่อนำมารวมกันก็จะเกิดปฏิกิริยาของการหมักขึ้นและเกิดการก่อตัวของแก๊สมีเทนซึ่งเป็นแก๊สติดไฟ และเป็นเชื้อเพลิงสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้กองขยะนั่นเอง  แก๊สมีเทนนั้นมีจุดที่เรียกว่า  ldl  หรือปริมาณความเข้มข้นของมีเทนต่ำสุดที่สามารถติดไฟได้  ซึ่งเมื่อความเข้มข้นของแก๊สมีเทนเลยจุดนี้ไป  แก๊สมีเทนก็จะพิมพ์เป็นเชื้อเพลิงที่ติดไฟได้ตลอดเวลาดังนั้นการคุมไม่ให้กองขยะเกิดไฟไหม้  ก็คือการรักษาระดับความเข้มข้นของก๊าซมีเทนไม่ให้เกินจุดติดไฟ

IN PHOTOS: After Ghazipur, Bhalswa in Delhi is alight

 ทาซาเทค มีอุปกรณ์ซึ่งออกแบบมาสำหรับ  การ monitor แก๊สมีเทน ในกองขยะโดย  เฉพาะชุดเซ็นเซอร์จะทำการตรวจวัดปริมาณความเข้มข้นของมีเทนที่กระจายตัวอยู่ในอากาศบริเวณโดยรอบตลอดเวลา  และเมื่อปริมาณก๊าซ   มีเทนสูงจนถึงจุดที่สามารถจะเกิดการระเบิดหรือติดไฟได้ เรามีการแจ้งเตือน   และยังมี switch สำหรับสั่งงานอุปกรณ์อื่นๆ ได้อย่างรวดเร็ว 

Notice that behind the scenes, we will often hear the news of the fire. Then came.  
– Raising water in the garbage.
– The smell of burning garbage spread.
– Evacuation of villagers
– Community impact
– And many more that followed every fire from the garbage dump.
 
   

We can not stop garbage. Garbage collection And the accumulation of waste in large quantities.

But we can control the pile of rubbish in front of us, it burns up again.

As a result, the reaction of fermentation and the formation of methane gas, which is a flammable gas.
And it is the cause of the fire. methane has a point called ldl or minimum methane concentration that can ignite. When the concentration of methane at this point.
methane is always burned as a flammable fuel. This is to keep the concentration of methane out of the ignition point.

TASATEC have a device is designed to detect methane in the garbage especially the sensor unit which measures the concentration of methane dispersed in the surrounding air at all times.
And when methane goes up to the point where it can explode or ignite.
We have notifications and other quick access to devices.


contact-us-tasatec