หัววัดความเข้มข้นแบบโพรบ Insertion Probe Refractometer

หัววัดค่าความเข้มข้นของเหลว  (percent solids, Refractive Index) สำหรับถังเก็บ  ถังสูญญากาศ หรือท่อที่มีขนาดใหญ่ สามารถเลือกใส่หน้าแปลนมาตรฐาน ANSI DIN หรือ JIS ได้

หัววัดความเข้มข้นแบบโพรบ Insertion Probe Refractometer
Insertion Probe Refractometer

อุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องการควบคุมความเข้มข้น ในถัง เช่น น้ำตาล  เครื่องดื่ม น้ำเชื่อม น้ำตาลซูโครส ข้าวโพด ฯลฯ รวมถึงกระบวนการตกผลึก  การทำให้น้ำเข้มข้นขึ้นด้วยวิธีการระเหย  ขั้นตอนจัดการกากน้ำตาล  ไกลคอล เกลือ, น้ำเกลือ, น้ำส้ม, น้ำยาง, น้ำแป้งสุก  น้ำมันหล่อลื่น ที่การวัดปริมาณความเข้มข้นแบบ online จำเป็นมากสำหรับการควบคุมคุณภาพการผลิต เพราะไม่สามารถรอผลจากเครื่องวัดแบบ offline ซึ่งต้องใช้พนักงานไปนำตัวอย่างมาทดสอบกับเครื่อง และใช้เวลานานมาก  อาจส่งผลให้การผลิตเกิดความสูญเสียได้

The probe is designed to be installed on tanks, vacuum pans and large pipe lines. They can be supplied with industrial or sanitary flanges. A prism wash nozzle is available when required.

Various application in sugar and beverage industry that required brix measurement in number of processing location such: Syrups, sucrose, corn, etc., Crystallization (Vacuum Pan), evaporator, Molasses

This brix measurement can be display in percent solids, reflective index or other engineering unit as wish. Other percent concentration sensitive product such Glycerine, glycol, Salt, brine, vinegar, Latex, cooked starch, or storage tank like Lubricating oils are for this type of insertion probe.

โทรปรึกษา ทาซาเทค ที่ 02 030 5852 หรือที่ Line ID: Tasatec เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัววัดแบบ Insertion Probe ได้ตลอดเวลา


contact-us-tasatec