เครื่องวัดความเข้มข้นของเหลวที่เลือกหน่วยวัดได้ Selectable Unit Process Refractometer

ใหม่…..เทคโนโลยีการตรวจวัดค่าความเข้มข้นของเหลวที่เลือกหน่วยวัดได้ (Liquid Density Measurement) Selectable Unit Process Refractometer

LSC Model 326 เครื่องวัดความเข้มข้นของเหลวที่เลือกหน่วยวัดได้ (Selectable Unit Process Refractometer) โดยผลิตมาสำหรับทุกสภาพการใช้งาน ทนได้แม้กระทั่งของเหลวที่ร้อนจัด ข้นจัด หรือมีกากหรือสิ่งแปลกปลอมปนมาด้วย  ก็ยังสามารถวัดได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ   พร้อมสัญญาณควบคุมมาตรฐาน  หากท่านมีความจำเป็นต้องทราบค่า Process Refractometer ความเข้มข้นของเหลว (Liquid Density) ในระหว่างการผลิตเคมี ปิโตรเลียม เยื่อกระดาษ เครื่องดื่ม หรืออุตสาหกรรมอื่นใดที่ต้องการควบคุมคุณภาพการผลิตให้สม่ำเสมอ ลดการสูญเสีย ในขณะเดียวกันก็มีค่า ความเข้มข้นของเหลว (Liquid Density) รายงานอยู่ตลอดเวลาระหว่างกระบวนการผลิตหากมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

Liquid Density Measurement

เครื่องวัดความเข้มข้นของเหลว (Process Refractometer) ที่สามารถเลือกหน่วยวัดและการแสดงผลได้ (Selectable Unit)

…   ตอนนี้เรามีเครื่องที่สามารถทำได้แล้วคือ LSC Model 326 (Selectable Unit Process Refractometer)

LSC Model 326

สำหรับเครื่องวัดค่าความเข้มข้นของเหลวเครื่องนี้ได้รับการพัฒนาให้เราสามารถเลือกหน่วยการแสดงผลได้ไม่ว่าจะเป็น 

 • kilograms per cubic meter (kg/m3) 
 • kilograms per liter (kg/L) 
 • grams per milliliter (g/mL)  
 • metric tons per cubic meter (t/m3)  
 • Refractive Index  
 • % solids  
 • Brix 
 • Baume
 • kilograms per cubic decimetre (kg/dm3)   
 • grams per cubic centimetre (g/cm3)  <1 gram/cm3 = 1000 kg/m3> 
 • megagrams (metric tons) per cubic metre (Mg/m3)  
 • ounces per cubic inch (oz/cu in)  
 • pounds per cubic inch (lb/cu in) 
 • pounds per cubic foot (lb/cu ft)  
 • pounds per cubic yard (lb/cu yd)  
 • pounds per gallon (lb/gal)  
 • pounds per bushel (lb/bu)  
 • slugs per cubic foot

หรือหน่วยที่เลิกใช้ไปแล้วอย่าง Degree Ochsle หรือ Baume

We offers accurate in-line concentration measurements in the chemical, petrochemical and other various industrial process applications. Continuous monitoring enables uniform product quality and minimizes waste, as well as provides instant feedback on any process changes.

Linear and Non-Linear Applications

There are hundreds of ideal applications for process refractometers within the chemical and petrochemical industries. Some process measurements are linear, and some are not. The Model 326 has the ability to linearize/shape, or reverse, any customer’s product characteristics. This allows the process refractometer to track and produce accurate concentration measurements of products with a non-linear refractive index curve. Multiple linearized calibration tables may be stored and selected, as required. If desired, the measurement units, calibration, and correction points can selectively be changed at will, via the user-friendly touch-screen or remote web browser interface. The 4-20 mA output signal is automatically calibrated to the selected measurement range. 

หากลูกค้าสนใจเทคโนโลยีระบบเครื่องวัดความเข้มข้นของเหลวที่เลือกหน่วยวัดได้ (Selectable Unit Process Refractometer) สามารถติดต่อเราได้ ตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะคะ

#หน่วยวัด #ความเข้มข้น #selectableunit #refractometer


contact-us-tasatec