NIR in Animal Foods

การให้อาหารสัตว์ยังคงเป็นเรื่องที่มีความเสี่ยงต่อผู้คนมากกว่า 7 ล้านคนทั่วโลกทุกวันนี้ เนื่องจากคุณภาพอาหารที่มีความชื้น ทำให้เกิดความเสี่ยงในหลายๆด้านและเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ได้โดยตรง และยังคงเป็นความท้าทายของผู้ผลิตอาหารสัตว์อย่างต่อเนื่องในด้านของการผลิตอาหารสัตว์แต่ละประเภทให้คงคุณภาพ และคำนึงถึงต้นทุนของวัตถุดิบ ผู้บริโภคไว้วางในความสามารถด้านการตรวจสอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิตอาหารสัตว์เป็นอย่างมาก เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีความปลอดภัย และสอดคล้องกับความเคยชินของผู้บริโภค การตรวจสอบความชื้นในอาหารสัตว์จึงมีความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคคาดหวังว่าต้องใช้เทคโนโลยีวัดความชื้นที่สามารถเชื่อถือได้

กว่า 20 ปี PSC จัดหาเครื่องวิเคราห์ความชื้น Near Infrared (NIR) ที่แม่นยำและเเชื่อถือได้ให้กับผู้ผลิต หรือผู้แปรรูปอาหาร ทำให้ควบคุมคุณภาพไดเดีขึ้น และประหยัดต้นทุนควบคู่ไปด้วยกัน Near Infrared (NIR) เป็นการวัดความชื้น เช่น น้ำมัน, เครื่องปรุงรส, และส่วนผสมอื่นๆ ที่เชื่อถือได้ และสามารถทำซ้ำๆได้โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษา หรือทำการสอบเทียบบ่อยตามปกติ โดยกล่องหุ้มที่ถูกออกแบบมาอย่างพิเศษจะช่วยให้สามารถติดเครื่องมือ PSC ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงได้

ปัจจุบัน PSC มีสำนักงานขายและสนับสนุนด้าน Near Infrared (NIR) ทั่วโลกเพื่อช่วยเหลือโครงการต่างๆ ตั้งแต่ขอบเขตเริ่มต้น, การประมาณ ROI ที่เป็นไปได้ ไปจนถึงการติดตั้ง อีกทั้งยังรวมระบบของคุณเข้ากับการสนับสนุนหลังการขายภายในองค์กรอีกด้วย

ด้านล่างนี้เป็นแอปพลิเคชันใน Animal Foods Product ที่ PSC ทำมาหลายปีแล้วสำหรับผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นนำที่มีความลับในการควบคุมความชื้น

Fish Meals
Grass, Alfalfa, etc.
Hard & Soft Pet Foods
Beet Pulp
Spent Brewer’s Grain
Bone & Meat Meal
Fish Food Pellets
อาหารปลา
หญ้า
อัลฟัลฟ่า
อาหารสัตว์เลี้ยงทั้งชนิดอ่อน และแห้งแข็ง
เยื่อบีท
อาหารที่ได้จากกากมอลท์ ผลิตเบียร์
อาหารประเภทกระดูกปนเนื้อสัตว์
เม็ดอาหารปลา

สนใจเทคนิคการวัดความชื้นในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ประเภทต่างๆ ติดต่อทีมงานทาซาเทคได้ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ


contact-us-tasatec