การตรวจสอบเอทิลีนและคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องบ่มผลไม้ด้วยเซ็นเซอร์จาก CETCI Ethylene Carbon Dioxide Monitoring Fruit Ripening Room Sensor CETCI

การตรวจสอบเอทิลีน (C2H4) และคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในห้องบ่มผลไม้เป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเอทิลีนเป็นสารเร่งการสุกของผลไม้และผัก ในขณะที่คาร์บอนไดออกไซด์สามารถชะลอการสุกได้ การตรวจสอบระดับของก๊าซทั้งสองชนิดนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถควบคุมกระบวนการบ่มผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เซ็นเซอร์ตรวจจับเอทิลีนและคาร์บอนไดออกไซด์จาก CETCI สามารถช่วยตรวจสอบระดับของก๊าซทั้งสองชนิดนี้ในห้องบ่มผลไม้ได้อย่างแม่นยำและต่อเนื่อง เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถส่งข้อมูลไปยังเครื่องแสดงผล LCD หรือระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถติดตามและควบคุมกระบวนการบ่มผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตรวจสอบเอทิลีนและคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องบ่มผลไม้ยังช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน เนื่องจากเอทิลีนเป็นก๊าซที่ติดไฟได้ง่าย การตรวจสอบระดับของก๊าซนี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถป้องกันการเกิดเหตุระเบิดได้

การตรวจสอบเอทิลีนและคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องบ่มผลไม้ด้วยเซ็นเซอร์จาก CETCI ช่วยควบคุมกระบวนการบ่มผลไม้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มความปลอดภัยในการทำงาน และป้องกันความเสียหายต่อผลผลิต


Monitoring Ethylene (C2H4) and Carbon Dioxide (CO2) in Fruit Ripening Rooms

Fruits and vegetables are commonly shipped for long distances from one country to another before they are ripe so they can endure the voyage and remain viable. Upon arrival at their destination, the first order of business is to get them ripe and ready for sale and consumption. 

As fruit and vegetables ripen, they release ethylene, a naturally occurring growth hormone. To be profitable and meet demands, commercial fresh produce companies need to speed up the ripening process in a uniform and predictable way, which is achieved by adding more ethylene in a controlled environment.

Typically, the fresh produce is placed in air?tight ripening rooms and ethylene is introduced at concentrations between 10 and 1,000 ppm depending on the type of produce. 

Ethylene is not harmful to humans in the concentrations used in ripening rooms. An extremely high level of ethylene would have to be inhaled in order to have an adverse effect on human health. That being said, ethylene is a very reactive and flammable gas, making the potential for an explosion a safety concern. The LEL for ethylene is 27,000 ppm (2.7%) and a common concentration used in a ripening room is 1,000 ppm (0.1% by volume), with a typical exposure time of 24 hours.

  Two common ways to add ethylene to the ripening rooms is by high pressure gas cylinders or ethylene generators. If ethylene is delivered into the rooms by pipes from cylinders, there are areas for potential leaks and the threat of explosion from cylinders of pure ethylene is high. Critical Environment Technologies Canada Inc. (CETCI)’s LPT-A-C2H4 Analog Transmitter with an electrochemical Ethylene sensor would be highly recommended to continuously monitor the ethylene gas levels in the cylinder storage room. The information gathered by the sensor is viewable on the LCD display of the LPT-A-C2H4 transmitter. If a leak is detected, the relay in the LPT-A-C2H4 can quickly switch off the gas cylinders orethylene generators.

In the ripening rooms, the primary reason for an ethylene gas detector is not for the safety of humans, but rather for the safety of the perishable goods. Assisted ripening is a complex process and predictions can be made about the remaining shelf life of the perishable goods based on the level of ethylene gas that is present; that the produce gives off. Some types of fruits and vegetables are more sensitive to ethylene than others. Ethylene sensitive produce will spoil if exposed to levels that make them ripen too quickly. Varieties that are more tolerant but don’t get the right amount will not ripen on schedule.

There is also the potential for ethylene to leak from one room into another, especially if the method of delivery is through a network of pipes. This could cause premature ripening or result in damage to the other types of produce in adjacent rooms. Monitoring the concentration levels of the ethylene gas in each room will help ensure the correct amount is being delivered at all times.

As fruit ripens, it releases carbon dioxide. This decreases the oxygen level in the room and delays the effects of the ethylene. CO2 levels in excess of 1% (10,000 ppm) will slow the ripening process, and can cause quality and production problems. When CO2 levels build up, the ripening room should be vented, which could be as simple as opening the door, or turning on a ventilation system. Constant monitoring of the CO2 levels inside the room with CETCI’s AST-IS18 Industrial CO2 Transmitter with a nondispersive, infrared CO2 sensor that can be configured to activate the ventilation system at a predefined concentration allowing for a more efficient control and optimization of the ripening process, a higher safety level and better production.

หากท่านใดสนใจเกี่ยวกับการตรวจสอบเอทิลีนและคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องบ่มผลไม้ด้วยเซ็นเซอร์จาก CETCI Ethylene Carbon Dioxide Monitoring Fruit Ripening Room Sensor CETCIสามารถติดต่อเราได้ที่นี่นะคะ


contact-us-tasatec