เซนเซอร์สำหรับวัดผงฝุ่นในงานไม้และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (particulate monitoring and control in Wood industry)

งานวัดผงฝุ่นในอุตสาหกรรมงานไม้นั้น มีอยู่หลายจุดด้วยกัน แต่ที่สำคัญมากก็คือระบบดักกรองผงฝุ่น เพราะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศ

ดังนั้นการวัดผงฝุ่นสำหรับอุตสาหกรรมงานไม้ (particulate monitoring and control in Wood industry) จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากและมีกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยมากมายเกี่ยวกับระดับฝุ่นละอองในโรงงานไม้

เนื่องจากเกี่ยวกับการหายใจโดยตรง หากมีปริมาณฝุ่นละอองที่ปะปนอยู่ในอากาศมากเกินไป จะก่อให้เกิดอันตรายต่อพนักงานในโรงงานไม้หรือผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณโดยรอบ FilterSense คือ ผู้ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องงานวัดผงฝุ่นในอุตสาหกรรมงานไม้นี้

TASATEC และ FilterSense มีความยินดีที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์, ให้คำปรึกษา, บริการครบวงจรสำหรับงานวัดผงฝุ่นในอุตสาหกรรมงานไม้ รวมถึงโซลูชั่นสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ ” OSHA “

อีกทั้งยังมีระบบ B-PAC Controls และซอฟต์แวร์ “FilterWare” ที่ทำให้ช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการใช้อากาศอัดในการทำความสะอาดถุงกรอง ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และยังสามารถจัดการกับต้นทุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุสิ้นเปลืองของผ้ากรองได้อีกด้วย

How do you protect yourself Dangers of Wood Dust - Woodworkers Guild

 

The particulate monitoring and control in Wood industry

To meet and exceed OSHA and other air quality regulations for recirculated plant air, FilterSense provides innovative
solutions to wood processing facilities to not only ensure compliance and employee health/safety, but to reduce operating and energy costs.

FilterSense particulate monitors and B-PAC control systems are designed to prioritize long-term, reliable performance and
return on investment, which are essential in the competitive wood processing industry.

FilterSense’s virtually maintenance-free solutions allow dust collection systems to run efficiently and smoothly while
providing predictive maintenance to aid in improving employee safety and health by reducing exposure to hazardous air
pollutants (HAPS).

Tag: #เซนเซอร์ #วัดผงฝุ่น #อุตสาหกรรมงานไม้ #particulate #Wood_industry

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซนเซอร์สำหรับวัดผงฝุ่นในงานไม้และอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่อง (particulate monitoring and control in Wood industry) หรือสินค้าอื่นๆ ติดต่อได้ที่นี่


contact-us-tasatec