เครื่องทดสอบรอยรั่วสำหรับงานวิศวกรรมยานยนต์ Test for leak and flow in automotive components

ทำไมต้องทดสอบรอยรั่วชิ้นส่วนยานยนต์?

การทดสอบรอยรั่วชิ้นส่วนยานยนต์ เพื่อกำหนดความสมบูรณ์ของส่วนประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ เพื่อทดสอบว่ามีสิ่งกีดขาวงหรือไม่

การทดสอบการสลายตัวของแรงดัน : การทดสอบรอยรั่วชิ้นส่วนรถยนต์ หรือส่วนประกอบที่ไม่มีรู จะได้รับแรงดันที่ระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หลังจากที่ความดันคงที่แล้ว ความดันที่ลดลงในช่วงเวลาที่กำหนดไว้จะได้รับการประเมินเพื่อพิจารณาว่ามีรอยรั่วชิ้นส่วนยานยนต์อยู่หรือไม่

การทดสอบการสลายตัวของสุญญากาศ: คล้ายกับการทดสอบการสลายตัวของแรงดัน ยกเว้นว่ามีการสร้างสุญญากาศที่ตั้งไว้ล่วงหน้าภายในส่วนประกอบ และการประเมินการสลายตัวในสุญญากาศในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะถูกประเมินเพื่อพิจารณาว่ามีการรอยรั่วอยู่หรือไม่

Why test for leak and flow in automotive components?

Testing for leaks determines the integrity of the component, testing for flow determines the actual flow rate and identifies if an obstruction exists.

Pressure decay test: An inflation leak test in which a non-porous component is pressurized to a preset level. After the pressure has stabilized, the decay in pressure over a preset time is evaluated to determine if a leak is present.

Vacuum decay test: Similar to the Pressure decay test, except a preset vacuum is established inside the component, and the decay in the vacuum over a preset time is evaluated to determine if a leak is present.

หากลูกค้าสนใจครื่องทดสอบรอยรั่วชิ้นส่วนยานยนต์ วิศวกรรมยานยนต์ Test for leak and flow in automotive componentsสามารถติดต่อเราได้ที่

Girl in a jacket