การตรวจสอบฉลากและบาร์โค้ดแบบ 3มิติ Label and Bar Code 3D Analysis

บนฉลากและบาร์โค้ดจะมีข้อมูล เช่น รหัสวันที่, บาร์โค้ด, รหัสล็อต ที่ชัดเจน ระบบ Sightline มีความสามารถในการสแกน และตรวจสอบฉลากและบาร์โค้ดได้อย่างแม่นยำ ทั้งฉลากด้านบนและด้านล่าง โดยใช้ระบบเดียวกัน นอกจากนี้เครื่องมือสร้างภาพ 3 มิติของ Sightline ยังสามารถให้การวิเคราะห์มิติ และคุณภาพเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปพร้อมที่จะจัดส่งให้กับลูกค้า

#ตรวจสอบฉลากและบาร์โค้ด #การทำบาร์โค้ด #Label_Code_Analysis #Bar_Code_Analysis

การวิเคราะห์ฉลากและบาร์โค้ด Label and Bar Code Analysis

Label and Bar Code Analysis

High-speed, 100% inspection of finished packages allows manufacturers to ensure that all labelling and printing (date code, bar code, lot code, etc.) is correct and legible. Sightline systems have the ability to scan and inspect not only the top label, but the bottom label as well using the same system. In addition, Sightline’s 3D imaging engine can provide additional dimensional and quality analysis to ensure the finished product is ready to ship to customers.

หากลูกค้าสนใจการตรวจสอบฉลากและบาร์โค้ดแบบ 3มิติ Label and Bar Code 3D Analysis สามารถติดต่อเราได้ที่นี่เลยค่ะ


contact-us-tasatec