การทดสอบการลามไฟ(flammability test)กับมาตรฐาน UL-94

การทดสอบมาตรฐานการลามไฟ (flammability test UL-94) กำหนดขึ้นเพื่อความปลอดภัยสำหรับการผลิตวัสดุพลาสติกหรือชิ้นส่วนในอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าบนมาตรฐานการลามไฟUL-94(flammability test) เพื่อให้วัสดุอุปกรณ์ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมพลาสติก UL-94 บนการทดสอบ flammability test เพื่อป้องกันความปลอดภัยให้กับผู้ใช้งานในกรณีเกิดอุบัติเหตุที่วัสดุพลาสติกดังกล่าวเสี่ยงต่อการลุกไหม้ วัสดุที่ใช้ในการผลิตที่เกี่ยวกับไฟฟ้านั้น เช่น ฉนวนสายไฟ ที่เสี่ยงต่อการลามไฟโดยเฉพาะ ผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ หรือการเดินสายไฟ เป็นต้น จะต้องมั่นใจว่าวัสดุเหล่านี้มีการผลิตที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานการลามไฟ UL-94

ของ TASATEC นั้น ผลิตมาเพื่อรองรับการทดสอบลามไฟโดยเฉพาะ โดยเครื่องนี้สามารถทดสอบได้ทั้งมาตรฐาน FMVSS302 และ UL-94 อีกด้วย

สอบถามข้อมูลการทดสอบ UL-94, FMVSS302 ติดต่อได้ที่ : 02-030-5852 Ext.102

Girl in a jacket