การอัดรีดฟิล์ม (BIAX Extrusion) ในกระบวนการผลิตฟิล์ม

การอัดรีดฟิล์ม (BIAX Extrusion)

ในกระบวนการผลิตฟิล์ม การอัดรีดฟิล์ม
-BOPET-BOPP
-BOPA
-BOPE
-BOPS
ซึ่งเป็นฟิล์มที่ใช้ในงานบรรจุภัณฑ์อย่างแพร่หลาย จำเป็นต้องมีการควบคุมความหนาฟิล์มให้สม่ำเสมออยู่ตลอด เพื่อให้สามารถป้องกันการซึมผ่านของไอน้้าหรือความชื้นได้ดีกว่าในการรักษาคุณภาพสินค้า

หากลูกค้าสนใจสินค้าเกี่ยวกับ การอัดรีดฟิล์ม (BIAX Extrusion) สามารถติดต่อเรามาได้ตามที่อยู่นี้เลยนะคะ


contact-us-tasatec