มาทำความรู้จักกับ Weak Black Liquor ในการผลิตกระดาษกัน

Weak Black Liquor

 ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนว่า ในกระบวนการผลิตกระดาษนั้น ของ 2 ส่วนที่เกิดจากการแยกเยื่อ ออกจากชิ้นไม้ก็คือ เยื่อกระดาษ (pulp) และ น้ำยาเคมี (black liquor) โดยทั่วไปแล้ว ประมาณครึ่งหนึ่งของชิ้นไม้ที่เรานำมาผลิตกระดาษ จะถูกส่งไปยังกระบวนการที่เรียกว่า liquor recovery ซึ่งนั่นหมายถึง ประสิทธิภาพการผลิตและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  เพราะวัตถุดิบและพลังงานที่ถูกนำมาใช้ในกระบวนการแยกเยื่อนี้มีมูลค่ามหาศาล  โรงงานเยื่อกระดาษทุกที่ จึงให้ความสำคัญกับกระบวนการ chemical recovery อย่างมาก

Weak Black Liquor ถือเป็นด่านแรกของกระบวนการ chemical recovery ซึ่งก็คือการแยกน้ำยาที่ผ่านกระบวนการลอกเยื่อออกจากเนื้อไม้มาแล้ว ส่วนหนึ่งได้เป็นเยื่อที่นำไปผลิตเป็นกระดาษ  อีกส่วนก็คือ Weak Black Liquor ซึ่งก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการทำให้น้ำระเหยออกไปจากส่วนผสมของน้ำยานี้ให้มากที่สุด โดย ผ่าน evaporator น้ำยาเคมีเหลว (weak black liquor) นี้ก็จะไหลเข้า evaporator ที่ความเข้มข้น 15 เปอร์เซ็นต์โดยประมาณ และมีความเข้มข้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ (heavy black liquor) จนถึง 70% ก่อนจะถูกฉีดเข้าเตาเผาต่อไป

Weak black liquor ที่ดี ควรจะมีคุณสมบัติ คือมีสิ่งสกปรกเจือปนหรือตะกอนให้น้อยที่สุด และมีฟองน้อยที่สุด โดยไหลผ่านระบบท่ออย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

Refractometer ที่จะนำมาใช้วัด weak black liquor ที่จุดนี้ ควรต้องมีความคงทนต่อสิ่งที่อาจจะเจือปนมากับน้ำยา ที่อาจจะทำให้หน้าเลนส์เป็นรอยขีดข่วนได้  และควรจะต้องมีระบบซึ่งทำให้การอ่านค่าน้ำยาโดยมีฟองอากาศเจือปนอยู่นั้นไม่เกิดการผิดพลาดและยังคงความแม่นยำอยู่

 โทรปรึกษา ทาซาเทค ที่ 02 030 5852 หรือที่ Line ID: Tasatec เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัด weak black liquor


contact-us-tasatec