Radiant Heat Soldering

Radiant Heat Soldering

การประยุกต์ใช้งาน การเชื่อมโดยการแผ่รังสีความร้อน

เครื่องรุ่น PSC-CS-เลเซอร์-LT ที่มีเซนเซอร์แบบเลเซอร์คู่ในตัว ให้ความแม่นยำในการวัดแม้เป็นจุดเล็กๆ  โดยใช้ระบบ Loop powered มีสัญญาณ 4-20 mA ออกให้ โดยเลือกต่อได้ง่ายๆ เพื่อการควบคุม เครื่องมือต่างๆ รวมถึงการต่อพ่วงเข้ากับระบบควบคุมหลัก เพื่อการบันทึกและกระบวนการควบคุมที่สมบูรณ์  มีระบบตรวจจับค่าความร้อนสูงสุดที่คอยเตือนหากมีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิเกิดขึ้น  รวมถึงระบบตรวจจับการเคลื่อนที่ของวัสดุ

RADIANT HEAT SOLDERING – TABBING MACHINE 

Process Sensors’ Model PSC-CS-Laser- LT thermometer with built- in dual lasers provides pinpoint sighting and used in a 2 wire loop powered configuration. The 4-20 mA linear output signal integrates easily into recording and process control instrumentation. A built-in peak picker is provided for intermittent, moving targets.


contact-us-tasatec