การใช้เอทิลีนบ่มผลไม้และผักอย่างปลอดภัย (Using ethylene to ripen fruits and vegetables safely)

เอทิลีนเป็นฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตตามธรรมชาติที่ช่วยให้ผักและผลไม้สุกเร็วขึ้น บริษัทผลิตอาหารสดเชิงพาณิชย์ใช้เอทิลีนเพื่อเร่งกระบวนการบ่มผลไม้และผักในห้องบ่มผลไม้ที่ปิดสนิท ในความเข้มข้นที่ใช้ในห้องบ่มผลไม้ เอทิลีนไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ อย่างไรก็ตาม เอทิลีนเป็นก๊าซที่ติดไฟได้ง่าย จึงเป็นปัญหาด้านความปลอดภัย

มีสองวิธีทั่วไปในการเติมเอทิลีนในห้องบ่มผลไม้ หนึ่งคือการใช้ถังแก๊สแรงดันสูง และอีกวิธีหนึ่งคือการใช้เครื่องกำเนิดเอทิลีน หากเอทิลีนถูกส่งเข้าไปในห้องโดยท่อจากถัง จะมีพื้นที่สำหรับการรั่วไหล และความเสี่ยงในการระเบิดจากถังเอทิลีนบริสุทธิ์สูง

เพื่อให้ปลอดภัยในการใช้เอทิลีนบ่มผลไม้และผัก ควรติดตั้งเซนเซอร์ตรวจจับเอทิลีนในห้องบ่มผลไม้ และควรปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด เช่น ไม่สูดดมเอทิลีนโดยตรง และหลีกเลี่ยงการเกิดประกายไฟในห้องบ่มผลไม้

Fruits and vegetables are commonly shipped for long distances from one country to another before they
are ripe so they can endure the voyage and remain viable. Upon arrival at their destination, the first order of business is to get them ripe and ready for sale and consumption.

As fruit and vegetables ripen, they release ethylene, a naturally occurring growth hormone. To be profitable and meet demands, commercial fresh produce companies need to speed up the ripening process in a uniform and predictable way, which is achieved by adding more ethylene in a controlled environment.

Typically, the fresh produce is placed in air‐tight ripening rooms and ethylene is introduced at concentrations between 10 and 1,000 ppm depending on the type of produce. ethylene is not harmful to humans in the concentrations used in ripening rooms. An extremely high level of ethylene would have to be inhaled in order to have an adverse effect on human health. That being said, ethylene is a very reactive and flammable gas, making the potential for an explosion a safety concern.

The LEL for ethylene is 27,000 ppm (2.7%) and a common concentration used in a ripening room is 1,000 ppm (0.1% by volume), with a typical exposure time of 24 hours. Two common ways to add ethylene to the ripening rooms is by high pressure gas cylinders or ethylene generators. If ethylene is delivered into the rooms by pipes from cylinders, there are areas for potential leaks and the threat of explosion from cylinders of pure ethylene is high.

หากท่านใดสนใจเกี่ยวกับการใช้เอทิลีนบ่มผลไม้และผักอย่างปลอดภัย (Using ethylene to ripen fruits and vegetables safely) สามารถติดต่อเราได้ที่นี่


contact-us-tasatec