EarPhone Technology

ด้วยวิวัฒนาการปัจจุบันที่หูฟังขนาดเล็กสามารถให้เสียงที่ทุ้มลึก  และแหลมใสได้ดีกว่าหูฟังขนาดใหญ่รุ่นก่อน อีกทั้งยังตัดเสียงรบกวนรอบข้างด้วยการออกแบบแผ่นรองให้รับกับสรีระของหูได้แนบสนิทดี  ระยะของแหล่งเสียง source กับรูหูก็มีส่วนสำคัญ  ในมิติเสียงที่กว้าง wide frequency range แต่ต้นกำเนิดเสียง sound source ค่อยนั้น ลำโพงปัจจบันตัวเล็กทำได้ดีกว่าลำโพงรุ่นก่อนที่มีขนาดใหญ่ และ impedance มากเสียอีก

ดังนั้น ไม่ว่าท่านจะดูหนัง  ดูทีวี  ดูกีฬา  ฟังเพลง  เล่นคอมพิวเตอร์ โดยใช้หูฟังส่วนตัวแล้ว  จึงไม่ต้องคำนึงถึงหูฟังที่มีลำโพงขนาดใหญ่อีกต่อไป  ท่านก็สามารถรับฟังเสียงที่เสมือนกับฟังจากเครื่องเสียงชั้นดีปกติได้ ด้วยหูฟังขนาดเล็กคุณภาพสูง


contact-us-tasatec