เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านไอน้ำที่ได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษาชั้นนำ WVTR analyzer chosen by top academic research

เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านไอน้ำที่ได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษาชั้นนำ WVTR analyzer chosen by top academic research

WVTR for NanoPlastic film.JPG

เมื่อไม่นานมานี้ เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านไอน้ำของ SystechIllinois รุ่น 7002 ก็ได้รับความไว้วางใจจาก หน่วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยชั้นนำ ให้เป็นเครื่องทดสอบ นาโนพลาสติกฟิล์ม ที่ถูกวิจัยขึ้นในรูปแบบต่างๆ


ด้วยเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นบวกกับความสนใจของมนุษย์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ปัจจุบันนี้ โพลิเมอร์ทางธรรมชาติ หรือโพลิแลคติกแอซิด (PLA) เข้ามาแทนที่ เทอร์โมพลาสติก แบบเดิมๆมากขึ้น และก็เริ่มเริ่มมีใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร บรรจุภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ซึ่งนาโนพลาสติกฟิล์ม (PLA) หรือ Poly lactic acid นี้ สามารถออกแบบให้ ทนทานต่อ กลิ่น (Aromas) และ คราบน้ำมัน (Grease) ซึ่งมีอยู่ในอาหาร ทั่วไปได้

The Research Centre at the University of Salerno have chosen the Systech Illinois 7002 to evaluate the permeability of water vapour in the PLA nanocomposite films.

The University of Salerno was founded in 1988 and is situated in the village of Fisciano in the Irno Valley, a few miles from Salerno. With its modern campus and state-of-the art facilities, it has become one of the leading universities in Southern Italy. At the laboratories of Technology of Polymers, the Department of Industrial Engineering, research has focussed on developing PLA nanocomposites with improved performance for use in food packaging applications.

As a result of growing consumer awareness of environmental issues and regulatory pressure concerning waste reduction, the plastics industry is moving increasingly towards the use of natural polymers. Poly-lactic acid (PLA) is one of the most widely used biopolymers in the production of food packaging. The PLA offers physical and mechanical performances comparable to traditional thermoplastic materials and it can be processed using conventional technologies. It also provides specific properties significant to food packaging products, such as a high barrier to aromas; grease resistance; high transparency and printability. However, PLA has some performance limitations including its barrier properties to water and oxygen. This has hindered application possibilities, such as packaging for foods with a short shelf life (yoghurt pots, fresh fruit and vegetable containers, juice and water bottles).

The research group at the University of Salerno aim to overcome this issue and improve the properties of the PLA by blending it with other biopolymers and through the addition of nanofillers. In evaluating the permeability of water vapour in the PLA nanocomposite films, the Research Centre at the University of Salerno have chosen the Systech Illinois 7002. This water vapour permeation analyser is capable of measuring 0.002-1000 g/m2/day. It offers quick response and consistently accurate measurements with absolute moisture measurement.

สำหรับท่านใดที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับ WVTR analyzer for Academic Research เครื่องวัดอัตราการซึมผ่านไอน้ำที่ได้รับความไว้วางใจจากสถานศึกษาชั้นนำ WVTR analyzer chosen by top academic research นี้ติดต่อเราได้ที่ …

Girl in a jacket