TVOCs detector installation guide

ทาซาเทคมีเคล็ดลับการติดตั้งเซนเซอร์วัด สารประกอบอินทรีย์ TVOCs ให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุดมาฝากกัน

  • หลายคนถามมามากว่า
  • เซนเซอร์วัดสารประกอบอินทรีย์ TVOCs แต่ละตัวนั้นคลอบคลุมพื้นที่การตรวจจับได้เท่าไหร่
  • การติดตั้งต้องมีระยะอย่างไร
  • ควรอยู่แนวไหน
  • และควรตั้งสัญญาณการเตือนอย่างไร

นี่เป็นคำถามประจำที่ทีมวิศวกรเทคนิคของเราให้คำแนะนำลูกค้าอยู่ตลอดเวลา  จริงอยู่ไม่มีการติดตั้งที่เป็นสูตรสำเร็จตายตัว  ขึ้นอยู่กับพื้นที่  สิ่งกีดขวาง ทิศทางลม ฯลฯ  แต่วันนี้ เราขอสรุปจากประสพการณ์กว่า 10 ปี มาให้ใช้เป็นแนวทางในเบื้องต้นกันนะครับ

สำหรับแก๊ส สารประกอบอินทรีย์ TVOCs 1 ตัว 

  • สามารถคลอบคลุมพื้นที่การวัดได้ 280 ตารางเมตรโดยประมาณ
  • ตำแหน่งติดตั้งที่เหมาะสม คือระดับความสูง 15 เซนติเมตร จากพื้นดิน
  • และควรตั้งสัญญาณเตือนไว้ที่ 100 ppm

ท่านสามารถใช้ข้อมูลนี้เป็นเกณฑ์ทั่วไปได้ เพราะถูกกำหนดมาจากมาตรฐานความปลอดภัยสากล  แต่หากจะปรับใช้ให้เข้มงวดยิ่งขึ้น ก็สามารถกำหนดเองได้ครับ เช่นเคย  หากมีคำถามเพิ่มเติม ติดต่อเราได้ตามช่องทางด้านล่าง


contact-us-tasatec