เครื่องวัดคุณภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจ Indoor Air Quality Monitoring, Respiratory Health

ทุกวันนี้ มีสิ่งต่างๆ รอบตัวเรามากมายที่เรามองไม่เห็น ไม่ได้กลิ่น และไม่สามารถสัมผัสได้ถึงอันตรายที่รุกคืบเข้ามา…

รู้ก่อน แก้ไขก่อน… ลดปัญหาใหญ่ที่จะตามมามากมาย

ซึ่งผลกระทบจากมลพิษจากก๊าซ สารระเหย และละอองฝุ่น มีผลต่อความปลอดภัยคุณภาพอากาศ สุขภาพและระบบทางเดินหายใจ (Indoor Air Quality Monitoring, Respiratory Health) นั้นร้ายแรงกว่าที่เคยคิดกัน ในระยะสิบปีที่ผ่านมา เดี๋ยวนี้เราได้รู้แล้วว่า มลพิษทางอากาศเป็นอันตรายคุกคามต่อความปลอดภัยคุณภาพอากาศ สุขภาพและระบบทางเดินหายใจ (Indoor Air Quality Monitoring, Respiratory Health) ของเรามากกว่าที่เราเคยเข้าใจ องค์การอนามัยโลกประมาณการว่ามีประชากรที่ต้อง “ตายก่อนเวลาอันควร” เนื่องจากมลพิษในอากาศทั่วโลกมากกว่าหกล้านคนในแต่ละปี และในจำนวนนี้ เป็นเด็กอายุต่ำกว่าห้าขวบราวร้อยละสิบ คือประมาณ 600,000 คน มีงานวิจัยที่แสดงด้วยว่า เมื่อคุณภาพอากาศเลวลง อัตราการไปห้องฉุกเฉินและการเข้าอยู่โรงพยาบาลจะสูงขึ้น เพราะมลพิษทำให้ปัญหาสุขภาพและระบบทางเดินหายใจ (Indoor Air Quality Monitoring, Respiratory Health) ที่มีอยู่กำเริบขึ้น และเป็นเหตุให้หัวใจวาย หลอดเลือดในสมองตีบ หอบหืดกำเริบ และอื่นๆ อีกมากมาย

หากคุณมีปัญหาและมองหาสำหรับเครื่องวัด เซ็นเซอร์วัดคุณภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจ Indoor Air Quality Monitoring, Respiratory Health และคุณภาพอากาศภายในอาคาร และได้รับผลกระทบจาก:

• โอโซน (O3)                    
• ฟอร์มาลดีไฮด์ (CH2O)
• ฝุ่นละออง (PM2.5)            
• สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOCs)
• อุณหภูมิ                          
• ความชื้นสัมพัทธ์
• คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)   
• คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

• ฝุ่น                                
• ควันบุหรี่                           
• สารประกอบอินทรีย์
• ระดับความชื้น                    
• การระบายอากาศไม่เพียงพอ
• การสะสมของก๊าซและ/หรือการปล่อยก๊าซ สามารถติดต่อเราได้ ตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะคะ

Indoor Air Quality & Respiratory Health
YESAIR 8-Channel IAQ Monitor

Peace of mind.Guaranteed.
Handheld detection of gases and particulates inside buildings for a safer breathing environment

Occupants who work indoors spend on average 8 hours a day breathing the air inside the building. Poor indoor air quality not only reduces productivity and feelings of wellbeing but can leave occupants vulnerable to developing severe, or exacerbating existing, respiratory health issues.

The air quality inside buildings is affected by:
• Dust
• Spores
• Smoke
• Organic compounds
• Build-up of gas and/or gas emissions
• Humidity levels
• Inadequate ventilation

With the YESAIR Indoor Air Quality Monitor you have the power in your hands to know the level of air quality and respond accordingly.

Monitoring the indoor air can:
• Identify the levels of indoor air contaminants
• Determine if fresh air intake to re-circulated air ratio is adequate
• Improve processes required to guarantee healthier indoor air
• Provide a log of readings for constant analysis so modifications can be made appropriately
• Increase comfort and productivity
• Prevent and reduce sickness

The YESAIR IAQ Monitor for respiratory health is configured with the following 8 sensors:
• Ozone (O3)
• Formaldehyde (CH2O)
• Particulates (PM2.5)
• Volatile Organic Compounds (VOCs)
• Temperature
• Relative Humidity
• Carbon Dioxide (CO2)
• Carbon Monoxide (CO)

If record keeping is require, an optional high capacity data logging package with a 2GB SD memory card and software
for collecting, analyzing and graphing data is available.


Key Features:
• Light weight, contoured & comfortable to hold
• Multi-function, easy to navigate menu
• Large LCD displays readings for all sensors, battery level and logging status
• Sampling is done by diffusion
• Particulate sensor range of PM2.5 or PM10 (μg/m3)
• High capacity data logging with 2GB SD memory card (optional)
• Data can be downloaded to a computer using the USB port
• Data logging software for collecting, analyzing and graphing data (optional)
• Rechargeable batteries with up to 8 hours continuous use
• Automated calibration using keypad
• RoHS compliant circuit boards
• CE certified


Ideal for use in the following residential and commercial buildings, but not limited to:
• Office Buildings
• Schools
• Retirement Homes
• Sports Facilities
• Hospitals
• Airports
• Research Facilities
• Banks
• Retail Stores
• Shopping Malls
• Furniture Stores
• Hardware Stores


CERTIFICATION
Safety Standards: I.S. EN61010-1:2001(Ed.2)
Emissions Standards: EN 50270:2006 Immunity Standards: EN 50270:2006

หากลูกค้าสนใจเทคโนโลยีระบบเครื่องวัดคุณภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยต่อระบบทางเดินหายใจ Indoor Air Quality Monitoring, Respiratory Health สามารถติดต่อเราได้ ตามรายละเอียดด้านล่างเลยนะคะ

#คุณภาพอากาศ #ปลอดภัย #ทางเดินหายใจ #airquality #respiratory #monitor


contact-us-tasatec