Double Chiller

Double Chiller
สารหล่อเย็นที่ใช้กับ Chiller ไม่ว่าจะเป็น R22, R134A, R402A, R404A, R407C, R410A, R422D, หรือ R507A

มีโอกาสเกิดการรั่วไหลในห้องทำความเย็นได้ ระบบตรวจจับสารทำความเย็นเหล่านี้ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยป้องกันอันตรายที่อาจเกิดต่อบุคคลและยังช่วยลดความสูญเสียของสารทำความเย็นที่มีการรั่วไหลออกมาได้ทันท่วงที
สำหรับผู้ที่มีการใช้งาน Chillerภายในอาคาร Tasatecช่วยประหยัดต้นทุนด้วยระบบที่ให้ท่านคอยตรวจสอบการรั่วไหลของ Chiller ทั้ง 2 ลูกด้วย Controller ชิ้นเดียว และยังสามารถสั่งการอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ เช่นการเปิดรีโมทสัญญาณ ,การปิดชิลเลอร์, เปิดเครื่องระบบระบายอากาศ,หรือระบบอุปกรณ์อื่นที่มีการตั้งค่าไว้ด้วย Controller เพียงตัวเดียว

การตรวจสอบสารทำความเย็น(refrigerants)อย่างต่อเนื่องในห้องที่มีเครื่องทำความเย็น
ในกรณีที่เกิดการรั่วไหลของในห้องเย็น อุปกรณ์ตรวจจับสารเริ่มต้นจะช่วยป้องกันอันตรายต่อสุขภาพ,ลดการสูญเสียสารทำความเย็น และค่าใช้จ่ายด้านพลังงานที่มากเกินไป หากตรวจพบรอยรั่วระบบจะตรวจจับสารทำความเย็นที่ติดตั้งอย่างถูกต้อง

Tasatec มีวิธีแก้ปัญหาการรั่วไหลของสารทำความเย็น(refrigerants)นี้โดยการจัดตำแหน่งของเครื่องส่งสัญญาณทั้งสองภายในห้อง ให้การตรวจสอบการรั่วไหลที่เป็นไปได้อย่างต่อเนื่องและเชื่อมต่อกับ PDC Controllerที่ติดตั้งอยู่ภายนอกประตูห้องจะให้สถานะของเงื่อนไขคุณภาพอากาศภายในห้องก่อนที่จะเข้า หากมีการตรวจพบการรั่วไหลจะมีเสียงสัญญาณดังขึ้น จอแสดงผลของตัวควบคุมและการแสดงผลของสารทำความเย็น (หากเปิดใช้งาน)
จะแสดงถึงสภาวะการเตือนภัยและรีเลย์ที่กำหนด จะเปิดใช้งานการตอบสนองที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเช่นการเปิดอุปกรณ์เตือนภัยทางไกลเครื่องทำความเย็น(Chiller) , การดำเนินการระบายอากาศแบบกล เรียกการตอบสนองชุดอื่นตามที่ต้องการ
ควรติดตั้งเครื่องส่งสัญญาณแบบ LPT-A แต่ละเครื่องที่มีเซนเซอร์ทำความเย็น SR ภายในซึ่งจะครอบคลุมบริเวณที่มีการรั่วไหลของสารทำความเย็น(refrigerants)มากที่สุดและแหล่งสะสมสารทำความเย็นที่สะสมอยู่ และในพื้นที่ที่มีกระแสอากาศต่ำแต่ละ LPT-A ควรติดตั้งอยู่ที่ 10 “ถึง 18” จากพื้นเพื่อให้มีความสูงที่เหมาะสมสำหรับการตรวจจับและสามารถเข้าถึงได้สำหรับการสอบเทียบและการบำรุงรักษาตามปกติ
สามารถเปิดหรือปิดใช้งานจอ LCD สำหรับเครื่องส่งสัญญาณ LPT-A ได้เช่นเดียวกับเสียงสัญญาณ การอ่านค่าวัดแก๊สจะถูกส่งไปยัง PDC Controller สามารถดูได้บนจอแสดงผลPDC Multi-Channel Controller ควรติดตั้งอยู่นอกประตูทางเข้า
จะเชื่อมต่อกับเครื่องส่งสัญญาณ LPT-A ทั้งสองตัวภายในห้องและจะแสดงระดับก๊าซเป้าหมายสำหรับการดูก่อนเข้า PDC มีการตั้งโปรแกรมล่วงหน้าและสามารถปรับฟิลด์ได้โดยใช้แผงปุ่มกดแบบติดตั้งบนบอร์ด ฟังก์ชั่นที่สามารถตั้งค่า
ได้แก่ การตั้งค่าการถ่ายทอดความล่าช้าของเวลาการแบ่งเขตที่ซับซ้อนและช่วงของเซนเซอร์จุดตั้งสัญญาณ
มีจอแสดงผลLCDแบบสองเส้นที่สามารถเลื่อนผ่านช่องทางที่ตั้งโปรแกรมทั้งหมดและแสดงชื่อก๊าซความเข้มข้นและสถานะการเตือนภัย PDC ได้รับการกำหนดให้ตั้งค่าสัญญาณเตือนและเปิดใช้งานระบบระบายอากาศปิดเครื่องทำความเย็น(Chiller)
หรือวิธีการแจ้งเตือนอื่น ๆ ตามความเหมาะสมเมื่อตรวจพบรอยรั่ว PDC สามารถรับ In Put จากเครื่องส่งสัญญาณAnalogได้ถึง 8 เครื่องหรือเครื่องส่งสัญญาณดิจิตอล 120 เครื่องโดยใช้ระบบสื่อสาร RS485 แบบดิจิตอล
ทำให้เป็นตัวควบคุมศูนย์กลางที่เหมาะสำหรับเครื่องตรวจจับก๊าซ

หมายเหตุ: ควรตั้งค่าอุปกรณ์เตือนภัยภาพและเสียงจากระยะไกลเช่น Remote Strobe & Horn (RSH-24) ภายในห้องและด้านนอกทางเข้าออกสู่ห้อง

Continuous monitoring of refrigerants in mechanical rooms with two Chillers

In the event of a refrigerant leak in mechanical equipment rooms, early detection helps prevent dangerous health implications to occupants and reduces significant loss of refrigerant and excess energy costs.
If a leak is detected, you want the peace of mind that comes with a properly installed refrigerant gas detection system.

Tasatec has solution to this refrigerant leak, by placement of the two transmitters inside the room provides continuous monitoring of potential leaks and their communication with the PDC Controller mounted outside
the room door provides a status of the air quality conditions inside the room prior to entry. If a leak is detected an audible alarm will sound, the controller display and refrigerant transmitter display (if enabled)
will indicate an alarm condition and the designated relays will activate a preset response, such as turning on a remote alarm device, turning off the Chillers, actuating the mechanical ventilation system.
and/or triggering another set response as required.

The two LPT-A transmitters, each with an internal SR refrigerant sensor should be placed covering the areas where a refrigerant leak is most likely to concentrate and where pooled refrigerant is likely to accumulate.
Refrigerant gases are heavier than air and will concentrate closer to the floor and in areas with less air current. Each LPT-A should be mounted 10”to 18”off the floor so it is at an appropriate height for detection
and accessible for routine calibration and maintenance. The LCD display on both LPT-A transmitters can be enabled or disabled, as can the audible alarm.
Gas measurement readings will be transmitted to the PDC Controller and will be viewable on its display.

The PDC Multi-Channel Controller should be mounted outside the mechanical room entry door. It will interface to the two LPT-A transmitters inside the room and will display the target gas levels for viewing prior to entering the room.

The PDC is pre-programmed and completely field adjustable using the board mounted push button keypad. Functions that can be set include relay assignment, time delays, complex zoning, sensor types and ranges, alarm set points, etc.

There is a two line backlit LCD display that actively scrolls through all the programmed channels and displays the gas name, concentration and alarm status. The PDC should be configured to set off alarms and activate
the exhaust ventilation system, shut down the Chillers or other alarm procedures as appropriate when a leak is detected. The PDC can accept inputs from up to 8 analog transmitters,
or 120 digital transmitters using RS485 digital communication, making it the ideal central controller for any additional gas detection transmitters that may be needed throughout the building.

List of Refrigerant we can detect:

R22, R134A, R402A, R404A, R407C, R410A, R422D, R507A

Note: **Remote visual and audible alarm devices such as the Remote Strobe & Horn (RSH-24) should be set up inside the room and outside each entrance to the room.


contact-us-tasatec