การทดสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์ Vial, Bottle ที่เป็นไปตามมาตรฐาน

การทดสอบความสมบูรณ์ของบรรจุภัณฑ์เป็นการวัดรอยซีลของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็น “การทดสอบรอยรั่ว” ของบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด นอกเหนือจากความล้มเหลวในการซีล หรือซีลที่เสียหาย รอยรั่วอาจเป็นผลมาจากรูขนาดใหญ่ รูเข็ม หรือรอยแตกในวัสดุบรรจุภัณฑ์ แหล่งที่มาของรอยรั่วทั้งสองแหล่งแสดงถึงการปนเปื้อนของผลิตภัณฑ์หรือวัสดุภายในบรรจุภัณฑ์
นอกจากทดสอบรอยรั่วของซีลแล้ว จุดเด่นของเครื่องทดสอบรอยรั่ว BT integra ยังสามารถทดสอบแพคเกจ หรือบรรจุภัณฑ์ประเภทขวด Vial และ Bottle ได้เช่นกัน

BT integra เป็นเครื่องทดสอบความสมบูรณ์ของซีลเป็นไปตามมาตรฐาน
ASTM F2338- การตรวจจับรอยรั่วแบบไม่ทำลายในบรรจุภัณฑ์โดยวิธีสลายด้วยสุญญากาศ
ASTM F2095- การทดสอบรอยรั่วของแรงดันสำหรับบรรจุภัณฑ์แบบยืดหยุ่นที่มีและไม่มีแผ่นยึด

Leak Integrity Testing


Package integrity testing is a measure of the package’s barrier material and seal – a “leak test” of the whole package. In addition to seal bonding failures or disrupted seals, leakage can be the result of large holes, pinholes or cracks in package materials. Either source of leakage represents the potential for product contamination or for the materials inside the package to escape.

หากลูกค้าสนใจ Leak Integrity Testing การทดสอบรอยรั่วของบรรจุภัณฑ์ Vial, Bottle ที่เป็นไปตามมาตรฐาน สามารถติดต่อเราไดที่นี่นะคะ


contact-us-tasatec