เครื่องวัดรอยรั่วบรรจุภัณฑ์ Package Inspection

เครื่องวัดรอยรั่วบรรจุภัณฑ์ Package Inspection

ระบบตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ที่สร้างมาสำหรับ dry filled pouches และ flexible packaging
ไม่ว่าบรรจุภัณฑ์จะมีรูปทรงอย่างไร หรือต้องการความละเอียดในการตรวจจับมากแค่ไหน เครื่องรุ่นนี้สามารถปรับตั้งให้ตรงตามความต้องการได้ เครื่องมีความไวสูงมาก สามารถมองเห็นรูขนาดเล็กเพียง 5 microns ได้ และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบรรจุภัณฑ์ภายหลังการทดสอบ


VeriPac D-Series are versatile package inspection systems for dry filled pouches and flexible packaging. To accommodate various package specifications and test sensitivity requirements, the VeriPac D-Series is available in several configurations for both the leak test instrument and the test chamber capacity. PTI utilizes our patented flexible membrane that conforms to the size and shape of the package.

The VeriPac D-Series testers are capable of testing different size pouches, stick packs and sachets without any changeover in parts or system settings. Test sensitivity range
from 5 – 25 microns.


contact-us-tasatec