เครื่องตรวจจับรูรั่วขนาดเล็กของบรรจุภัณฑ์ประเภทฟอยล์ Pharmaceutical Formed Foil Inspection

การตรวจสอบฟอยล์สำหรับเภสัชกรรม Pharmaceutical Formed Foil Inspection

เครื่องตรวจจับรูรั่วขนาดเล็กของบรรจุภัณฑ์ประเภทฟอยล์ (Foil)  สำหรับงานด้านเภสัชกรรม (Pharmaceutical Formed Foil) Inspection หรือบรรจุภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม เช่น หลุมยา, แผงยา,  ภาชนะบรรจุอุปกรณ์ทางการแพทย์ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบรูรั่วขนาดเล็กของ บรรจุภัณฑ์แปรรูปอาหาร, การตรวจสอบวัตถุดิบ, ตรวจสอบโรลวัสดุออฟไลน์, การตรวจสอบดัชนีออนไลน์ 

Pharmaceutical blisters
Medical device containers
Food Processing Packaging
Raw material inspection
Offline material roll inspection stations
Online indexing inspection

หากลูกค้าสนใจเครื่องตรวจจับรูรั่วขนาดเล็กของบรรจุภัณฑ์ประเภทฟอยล์ (Foil)  งานด้านเภสัชกรรม Pharmaceutical Formed Foil Inspection หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่

#Pharmaceutical Formed Foil Inspection
#เครื่องตรวจจับรูรั่วขนาดเล็กของบรรจุภัณฑ์ประเภทฟอยล์
#การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ยา
#การตรวจสอบฟอยล์
#Foil_Inspection
#Foil #ฟอยล์
#เครื่องตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ยาฟอยล์


contact-us-tasatec