ทางเลือกสำหรับการวัดความชื้นในแก๊สทางการแพทย์ moisture analyzer for medical grade oxygen

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราชาว SystechIllinois ที่ผู้ผลิตแก๊สทางการแพทย์อย่าง MGS เลือกใช้เครื่องวัดความชื้นสำหรับแก๊สออกซิเจน ที่ผลิตมาสำหรับใช้ในโรงพยาบาลและทางการแพทย์ ในบรรดาแก๊สที่ใช้ในทางการแพทย์หลากหลายชนิดนั้น ออกซิเจนจัดว่าเป็นแก๊สซึ่งใช้มากในสถานพยาบาล ซึ่งก็มีหน่วยงานที่กำหนดคุณภาพของ ออกซิเจน ที่จะนำมาใช้เพื่อการนี้ อย่างเช่นในยุโรปก็จะมีหน่วยงานอย่าง (Euromean Pharmacopoeia Standard) ซึ่งกำหนดมาตรฐานไว้ว่าออกซิเจนที่ใช้ในทางการแพทย์นี้ ควรมีค่าความชื้น อยู่ไม่เกิน 67 ppm หรือในอเมริกาก็จะมีหน่วยงานที่กำหนดคุณภาพของออกซิเจนเพื่อการแพทย์ไว้ว่าไม่ควรมีความชื้น เกินกว่า 50 ppm ซึ่งการผลิตออกซิเจนสำหรับใช้ในทางการแพทย์จำเป็นที่จะต้องควบคุมความชื้นให้อยู่ในระดับ 1-50 ppm

เครื่อง MM500 มีเซนเซอร์ชนิด P2O5 ซึ่งสามารถตอบสนอง ต่อการเปลี่ยนแปลงของความชื้นระหว่างการผลิต ได้อย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ผลิต แก๊สทางการแพทย์ นิยมนำเครื่องรุ่นนี้มาใช้เพื่อการควบคุมความชื้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด SystechIllinois เรามีเครื่อง MM500 สำหรับใช้งานกับแก๊สทางการแพทย์นี้ ประจำอยู่ที่สำนักงานกรุงเทพฯ หากลูกค้าท่านใดต้องการชมสาธิตการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงความชื้นในออกซิเจน สามารถติดต่อนัดหมายเข้ามาชมการสาธิตได้ ตามช่องทางด้านล่างนี้นะคะ

Medical Gas Solutions have chosen the MM510 moisture analyzer to measure the moisture content within their medical grade oxygen.

Since 2003, Medical Gas Solutions Ltd (MGS) based in North Wales have been providing medical gases and devices to the Healthcare Industry nationwide. In 2012 they expanded their product portfolio to include industrial gases.
MGS design and manufacture lightweight, high pressure valve, medical oxygen cylinders for the ambulance service, hospitals, medical centres and other emergency services. In order to provide the highest quality product, MGS follow the stringent requirements outlined in the European Pharmacopoeia standard 2.5.28 which state that there must be no more than 67ppm moisture present in the production of Medical Grade Oxygen. Therefore the measurement and analysis of moisture is essential in detecting and avoiding high levels of moisture contamination.

MGS have chosen the SystechIllinois MM510 moisture analyzer to measure the moisture and water vapour within their medical grade oxygen. The electrolytic, phosphorous pentoxide (P2O5) analyzer is ideal for this application, conforming to the European Pharmacopoeia standard. The moisture content in medical oxygen can range from less than 1ppm up to 60ppm, this challenging range can be accommodated by the MM510 which auto-ranges from 0.01 to 1000 ppm. It also offers the option of auto-calibration and incorporates a new, long life, P2O5 electrolytic moisture sensor of the highest quality.

John Hennigan, Compliance Manager at Medical Gas Solutions says,

“In my 11 years’ experience involved in the manufacture and quality control of medical gases, the accurate measurement of moisture content in medical gases has always been a challenge but a necessary requirement, in order to ensure that the medical gases manufactured meet the specification requirements of the relevant European Pharmacopoeia monographs for medical gases. I have found that the SystechIllinois MM510 moisture analyzer is both accurate in its measure of moisture content and is very user friendly, with an ergonomic design and high quality P2O5 electrolytic moisture sensor meaning downtime of the analyzer due to servicing is greatly reduced.”

สำหรับลูกค้าหรือท่านใดที่สนใจข้อมูลเกี่ยวกับทางเลือกสำหรับการวัดความชื้นในแก๊สทางการแพทย์ moisture analyzer for medical grade oxygen นี้ติดต่อเราได้ที่ …

Girl in a jacket